Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H


För det första ska man inte angripa den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken genom att angripa utrikespolitiken . En politisk flykting ska enligt FN- konventionen
 betraktas som en diplomat och på samma sätt kunna utnyttja den diplomatiska immuniteten , frågan är om Sverige och andra länder kan tvinga utländska beskickningar at städa på svenska gator och sjukhus.

Model H som är en del av FDU är tillämpligt då hyresgästen har bott hos samma hyresvärd (Hyresavtal) i minst 30 år och i de fastigheter som hyresvärden äger .

Denna minimiregel enligt denna modell ger hyresgästen rätt att överta äganderätten då han/hon då hyresgästen har redan betalat tre gånger motsvarande en likadan bostadsrätt.

 Det är orättvist att man ska tvingas att lämna sin lägenhet som man har bott i under många år och redan har betalat två gånger lägenhetens värde  ( om det har varit bostadsrätt) till fastighetsägaren .
Det har konstaterats att hyresvärden höjer hyran till en nivå som många inte  har råd med och de kan därför inte bo kvar i sina lägenheter som de har bott i under många år och tvingas flytta ,en del blir avhysta från sin bostad
trots att de batalat mellan en och två miljoner till samma hyresvärd. Fastighetsägarens vinstmaximering bör inkluderas i termen vinst i välfärdens minimering .Fastighetens läge, skolor, affärer,
daghem, nära till idrottsanlägningar, bad och kommunikationer har betydelse vad gäller hyran , den ökade standarden höjer hyran.

Fasighetsägare skall inte  från en fastighet eller flera förfoga över ett kapital som stiger tre gångar fastighetens värde på banken. Staten kan t.ex
genom subventioner  jämka förlusten och i gengäld underlätta för staten genom att bostadsbidraget slopas för dessa som är inkluderade i den modellen .

Motverka urbanisering dvs folkförflyttning från landsbygd till stadsområden då en hyresgäst som har bott utanför storstaden många år hos samma fastighetsägare eller på gräns 30 år
kan tillgodoräkna sig  denna fördel. Ingen vill missa det tillfället om den modellen blir godkänd i riksdagen.

Den hyresgäst som skött sitt åtagande/förpliktelse gentemot hyresvärden under många år och har tex genomsnittligt betalat 6000 * 12 * 30 , 75 000 /år  har gett fastighetsägaren två o en kvarts miljoner kr.
om fastigheten har 5 våningar och varje våning består av 5 *25 lägenheter * två och en kvart miljon vilket ger fastighetsägaren närmare 60 miljoner under den perioden ,
 varje månad ökar fastighetsägarens kapital med 25* 6000

Jämkning av hyror /storleken på en lägenhet  innebär att en fastighet som har 5 våningar med 5 lägenhet i varje våningar med olika storlek och hyror räknas som genomsnitt 6000 kr i hyra  

Modellen strider inte varken mot JB , regeringen och försäkringskassan kan överföra bostadsbidrag och tillägg som varje månad utbetalas till de som omfatter av modellen
till annan verksahet som i relation till tex fastighetens underhåll enligt BIM modellen från energieffektivisering till en grön utemiljö .

Att bygga flera bostäder skymmer staden och den öppna miljön , det blir ännu trängre att gå, brist på  plats för gående, äldre , barnfamiljer, handikappade ,  lekplatser för barnen.
 
De som omfattas av den modellen kan öka sin välfärd och får mer i plånboken utan att behöva rösta på de som under valrörelsen lovar mer pengar I plånboken , den modellen har även en demokratisk
effekt .Den i sin tur kan öka välfärden även för hyresgästerna som inte omfattas av modellen
 
 De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och menar att en bostadspolitiken  har sina brister och fel b.la är det  svårt för invandrare att få hyreskotrakt i innerstan

och att en del utnyttjar sin ställning och på det sättet får en lägenhet ,  varför bostadspolitiken kompletteras eller reformeras   enligt model H, med ett innehåll om bostadsägande med fri hyra om hyresgästen har bott i sin lägenhet i minst 30 år. Det är också nödvändigt att flytta förbunden som Kommunal, LO. TCO till förorter som Alby, Rinkeby eller Fittja vilket underlättar för anställda att söka bostad i de områden som integrerar sig med invandrare
 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten
 
 

Share the post

Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H

×

Subscribe to Dpns, Parti, Organisation, De Nya Svenskarna & Fred ' - Demokrati - Hållbar Utveckling -dpns.se

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×