Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Πράσινο φως από Κομισιόν για χρηματοδότηση μέσω Erasmus+ και ΕΣΠΑ των δαπανών του ΕΟΠΠΥ για λογοθεραπεία και άλλες ειδικές θεραπείες μετά από Ερώτηση του Νότη Μαριά

Πράσινο φως άναψε η Κομισιόν μετά από Γραπτή Ερώτηση του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή, Καθηγητή Νότη Μαριά για χρηματοδότηση μέσω Erasmus+ και ΕΣΠΑ του ΕΟΠΠΥ προκειμένου να μπορέσει αυξήσει τις δαπάνες για λογοθεραπεία και άλλες ειδικές θεραπείας στην Ελλάδα. Όπως είχε επισημάνει στην Γραπτή του Ερώτηση ο Νότης Μαριάς την οποία κατέθεσε στις 27/1/2017 «έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν οι χιλιάδες πάροχοι υπηρεσιών ειδικής αγωγής-ειδικών θεραπειών που βοηθούν παιδιά και εφήβους με αυτισμό, προβλήματα λόγου και αναπτυξιακές δυσκολίες λόγω της κυβερνητικής απόφασης να επιβληθεί στις δαπάνες ειδικής θεραπείας «κόφτης» ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό πλήττεται μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού-παιδιά με αναπτυξιακές, ψυχιατρικές, νευρολογικές διαταραχές, συχνά με αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε εργασιακή επισφάλεια πάνω από 5.000 εργαζόμενοι του χώρου».
Για τον λόγο αυτόν, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής είχε ζητήσει από την Ευρωπαίκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων «να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ και έτσι να συνεχιστεί απρόσκοπτα το υπάρχον καθεστώς καταβολής της δαπάνης των ασφαλισμένων καθώς και η αμοιβή των παραπάνω παρόχων με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τις τρέχουσες συναλλαγές». Απαντώντας ο Επίτροπος κ. Andriukaitis παρατήρησε ότι «η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για να βελτιώσουν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς με την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +[1] και μέσω ανταλλαγών πολιτικών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και την Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς (EASNIE)». Και συνέχισε με νόημα, ανάβοντας το πράσινο φως σε κυβέρνηση και ΕΟΠΠΥ για χρηματοδότηση μέσω Erasmus+ και ΕΣΠΑ δαπανών λογοθεραπείας και άλλων ειδικών θεραπειών επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές και μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις συνεισφορές από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ για να βελτιωθεί η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Andriukaitis: «Θέμα: Διάθεση εκ μέρους της Ε.Ε. κονδυλίων 50 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες ειδικής θεραπείας στην Ελλάδα. Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν οι χιλιάδες πάροχοι υπηρεσιών ειδικής αγωγής-ειδικών θεραπειών που βοηθούν παιδιά και εφήβους με αυτισμό, προβλήματα λόγου και αναπτυξιακές δυσκολίες λόγω της κυβερνητικής απόφασης να επιβληθεί στις δαπάνες ειδικής θεραπείας «κόφτης» ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό πλήττεται μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού-παιδιά με αναπτυξιακές, ψυχιατρικές, νευρολογικές διαταραχές, συχνά με αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε εργασιακή επισφάλεια πάνω από 5.000 εργαζόμενοι του χώρου. Πολύ δε περισσότερο καθώς η αμοιβή των παρόχων «ανά συνεδρία» καθορίστηκε πλέον από τον ΕΟΠΠΥ στο εξευτελιστικό ποσό των 1,23 ευρώ όταν οι τιμές κατά τα συναλλακτικά ήθη ανέρχονται σε 25-40 ευρώ. Επιπλέον οι μονομερώς από τον ΕΟΠΠΥ επιβαλλόμενοι όροι, συμπεριλαμβανομένου και του clow-back, καθιστούν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ασύμβατη με την οικονομική βιωσιμότητα των παρόχων. Κατά συνέπεια καθίσταται ορατό το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας των παιδιών. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, ενόψει και των σχετικών ρυθμίσεων της ΣΛΕΕ, προκειμένου, μέσω της διάθεσης τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ και έτσι να συνεχιστεί απρόσκοπτα το υπάρχον καθεστώς καταβολής της δαπάνης των ασφαλισμένων καθώς και η αμοιβή των παραπάνω παρόχων με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τις τρέχουσες συναλλαγές;» Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής (14.3.2017): «Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για να βελτιώσουν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς με την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +[2] και μέσω ανταλλαγών πολιτικών σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και την Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς (EASNIE)[3]. Η Ελλάδα συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές και μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις συνεισφορές από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ[4] για να βελτιωθεί η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως έχει διευκρινίσει η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-008364/2016, η Επιτροπή έχει περιορισμένες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων στα κράτη μέλη όσον αφορά την πολιτική για την υγεία, την υγειονομική περίθαλψη και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας». [1] https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el [2] https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el [3] https://www.european-agency.org/ [4] http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_el


This post first appeared on ΣΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝ, please read the originial post: here

Share the post

Πράσινο φως από Κομισιόν για χρηματοδότηση μέσω Erasmus+ και ΕΣΠΑ των δαπανών του ΕΟΠΠΥ για λογοθεραπεία και άλλες ειδικές θεραπείες μετά από Ερώτηση του Νότη Μαριά

×

Subscribe to ΣΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝ

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×