Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Vergi mahremiyeti

Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre aşağıda yazılı bulanan kişiler görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgiler açıklayamazlar. Bu durum Vergi mahremiyeti olarak tanımlanmaktadır.

  • Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar
  • Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar
  • Vergi Kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler
  • Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler

Vergi Mahremiyetinin İhlali: İhlali halinde hapis cezası uygulanır.

İstisnaları:

  • Vergi Güvenliği Amacıyla Beyanların İlanı
  • Vergi Levhası
  • Belge Düzenine Uymayanlarla Kaçakçılık Fiili İşleyenlerin Kesinleşen Vergi ve Cezalarının İlanı
  • SMİYB Düzenleyenlerin/Kullananların Meslek Odalarına ve TÜRMOB’a Bildirilmesi
  • Bankalara vergilerin tahsilatı için bilgi verme
  • Ödenmeyen vergi ve cezaların açıklanması

Ayrıca vergi mahremiyetine tabi olanlar

   -  Kendilerine, nişanlı ve eşlerine,
   -  Usul, füru ve hısımlarına(3.derece dahil),
   -  Kanuni temsilci ya da vekili olduğu kimselere
 ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamaz.This post first appeared on Vergi, please read the originial post: here

Share the post

Vergi mahremiyeti

×

Subscribe to Vergi

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×