Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Какво трябва да знаем за опозициите срещу търговски марки?

Широко разпространено е мнението, че ако искаш да защитиш своята марка трябва да я регистрираш в Патентно ведомство. Това е напълно вярно но защитата на една марка не приключва дотук. Защо?
Причината е факта, че законодателствата в повечето страни по света не предвиждат Патентните ведомства да спират идентични или сходни нови марки на вече регистрирани такива, както беше в миналото.
В момента тази задача е прехвърлена на самите притежатели на регистрирани марки. Това означава, че всеки собственик на регистрирана марка трябва да проверява на регулярна база бюлетините с нови заявки за марки публикувани от Патентно ведомство и в случай на поява на идентична или сходна марка за идентични или сходни стоки и услуги да подаде опозиция срещу нея. 
По този начин притежателят на регистрираната марка ще може да спре регистрацията на новата марка, в противен случай тя ще бъде регистрирана, а последващите варианти за нейното заличаване и спиране могат да бъдат по-скъпи и времеетнемащи.

Какво да направите ако сте притежатерл на регистрирана марка? Вариантите са два:

1. Да следите бюлетините на Патентно ведомство сами - трябва да имате предвид, че  докато идентичността на марки и стоти и услуги може да оцените сами (марка Х за стоки У е марка Й за стоки У), то тяхното сходство е доста по-сложна материя изискваща задълбочени познания относно законодателството и съдебната практика;
2. Може да се абонирате за различни софтуерни решения, които ще ви сигнализират при появата на идентична или сходна марка, след което може да обсъдите резултатите със специалист по интелектуална собственост.

При всеки случай обаче проактивната роля при мониторингът на марките и подаването на навременни опозиции е ключов фактор при защитата на всяка регистрирана марка.


This post first appeared on Intellectual Property Planet, please read the originial post: here

Share the post

Какво трябва да знаем за опозициите срещу търговски марки?

×

Subscribe to Intellectual Property Planet

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×