Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – oświadczenie termin skutki prawne

odstąpienie od umowy zawartej na odległość - skutki prawne oświadczenie wygaśniecie prawa odstąpienia Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – podstawa prawna

Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Kiedy można odstąpić od umowy?

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jakie prawa określa ustawa?

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

2) zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

3)zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy Zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Kiedy wygasa prawo odstąpienia od umowy?

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu.

Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.

Jakie są skutki prawne odstąpienia od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

W jakim terminie sprzedawca ma zwrócić zapłacone koszty kupującemu?

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków konsumentów skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzaniu spraw z udziałem konsumentów udzielą Ci stosownej pomocy prawnej.

Artykuł Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – oświadczenie termin skutki prawne pochodzi z serwisu Blog prawniczy - prawo, orzecznictwo, praktyka.This post first appeared on BLOG PRAWNICZY, please read the originial post: here

Share the post

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – oświadczenie termin skutki prawne

×

Subscribe to Blog Prawniczy

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×