Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

War Made New

Technology, Warfare, and the Course of History: 1500 to Today
Max BootStilstand is achteruitgang, dat geldt voor bedrijven maar ook voor landen en hun legers. Zeker nu de technologische mogelijkheden steeds groter worden lijkt dit belangrijker dan ooit. De IT hype is wat dat betreft ook in militaire kringen doorgedrongen en daar spreekt men sinds de eerste Golf oorlog dan ook over een Revolutie in Militaire Aangelegenheden (RMA).

Hierdoor is door sommigen nogal wat nadruk komen te liggen op de technologie. Maar volgens Max Boot is het minstens zo belangrijk hoe je deze technologie effectief weet te incorporeren in je manier van oorlogsvoering. Technologie is makkelijk te kopiëren, een nieuwe manier van vechten echter veel moeilijker. In dit boek beschrijft hij diverse veldslagen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 500 jaar, waarbij telkens de overwinning werd behaald door de partij die zich het meest succesvol wist aan te passen aan de nieuwe technologische mogelijkheden die op dat moment beschikbaar waren. Voor de strijdende partijen geldt daarbij dat, net als bij bedrijven, successen behaald in het verleden zijn geen garanties voor de toekomst.

“past performance is no guarantee of future returns”
(P. 455)


In deze tijdspanne van 500 jaar militaire geschiedenis worden vier Revoluties in Militaire Aangelegenheden onderscheiden: De buskruitrevolutie (1500-1700), de eerste industriële revolutie (1750-1900), de tweede industriële revolutie (1900-1945) en de huidige informatierevolutie waar we nog midden in zitten (1970 tot heden). Overigens een aardigheidje voor de Nederlandse lezer is dat ons land diverse malen wordt genoemd. Ook worden de prinsen van Oranje de eerste militairintellectuelen en -wetenschappers geroemd.

Elk van deze revoluties wordt doormiddel van historische veldslagen beschreven. De buskruitrevolutie wordt bijvoorbeeld geïllustreerd met de Franse invasie van Italië, waarbij de stadstaten onder de voet werden gelopen door de Franse monarchie. De Fransen konden dit doen, omdat hun kannonen de kasteelmuren omver konden schieten. Het bleek dat deze innovaties wel betaald konden worden door grote centralistische monarchieën maar niet door kleinere feodale stadstaten. De veranderingen die de buskruid revolutie teweegbracht, maakte het ook mogelijk dat de Westerse Europeanen voor relatief weinig kosten, grote delen van de wereld konden beheersen.

De eerste industriële revolutie bracht ons zaken als stoomschepen, spoorwegen, telex, achterladende geweren en andere innovaties. Het kleine Pruisen bleek deze innovaties met veel succes te incorporeren in een nieuwe strijdmethode. Ze deden dit zo effectief, dat ze het veel grotere en veel rijkere Oostenrijk konden verslaan bij de slag bij Köninggrätz. Maar de Pruisen waren niet de enige. Het kleine Japan wist in de zeeslag bij Tsushima het enorme Rusland met veel succes te verslaan.

Ook bij de tweede industriële revolutie, die vernieuwingen bracht als de verbrandingsmotor en de radio, blijken het weer de Duitsers en Japanners te zijn die dit het meest doelmatig weten te incorporeren in hun militaire apparaten. Daarbij heeft het eerdere Duitse verlies tijdens de eerste Wereldoorlog de Duitsers er toe aangezet om te veranderen. Dat was echter niet het geval bij de zelfvoldane geallieerde landen die de oorlog hadden gewonnen. De Duitsers bleken bij de start van de tweede wereld oorlog een superieure oorlogsplanning en tankstrategie ontwikkeld te hebben. Maar ook Japan had een grote sprong voorwaarts gemaakt door zijn marine te organiseren rond vliegdekschepen in plaats van slagschepen, wat tot dan toe gebruikelijk was. Opmerkelijk daarbij is, dat Japan toen nog absoluut geen verwesterd land was. Ze hadden tot dan toe slechts zeer beperkt, maar wel zeer snel, gemoderniseerd.
Slechts door een enorm bloedvergieten konden de geallieerden deze fouten herstellen, doordat ze veel beter instaat bleken te zijn om hun industrieën te mobiliseren voor de oorlog.

“As the Allies belatedly realized, the Germans had developed a new kind of warfare made possible by the Second Industrial Revolution emphasizing dazzling speed and daring maneuver, while French and British thinking was still mired in the more static approach of the First Industrial Age. This was more than a bit ironic, because, until just a few years before, Britain and France had actually led the world in the development of armored warfare. The story of how they lost that lead, and with it the early battles of World War II, demonstrates how two sides with equal access to essentially the same technology can put it to very different uses.” (P. 215)


De informatierevolutie die tot op heden voortduurt begon met operatie Desert Storm ten tijde van de eerste golf oorlog. In deze oorlog werd het overwicht duidelijk van een leger dat gebruik kon maken van GPS, stealth bommenwerpers en slimme bommen.

“In the emerging global division of labor, the richest economies have prospered based not on the possession of natural resources or vast populations, as in the past, but by creating a favorable climate for innovation and investment – for the exploitation of human, not physical, capital.” (P. 214)


In de tweede wereldoorlog was het nog moeilijk om een doel nauwkeurig te raken. Om een Duitse fabriek uit te schakelen moest je dan wel duizend B-17 bommenwerpers sturen. In die vliegtuigen zouden dan weer zo’n tienduizend militairen moeten meevliegen en een significant deel van die vliegtuigen en bemanningen zouden verloren gaan in de strijd. En dan nog was het niet zeker dat je de productie van de fabriek zou stil leggen. Maar in 1991 kon één stealth bommenwerper, met één piloot en één bom een doelwit met grote zekerheid uitschakelen.

Maar zoals altijd, leidt een technologische voorsprong ook tot aanpassingen bij de vijand, die door zich aan te passen het voordeel van die voorsprong probeert te elimineren. Het resultaat is dus dat er geen ‘verstandige’ vijand van het Westen nog de strijd zal aangaan op een conventioneel slagveld. Want wie wil er nu eindigen zoals Saddam Hoessein? De vijand kiest er nu voor om zeer effectief moderne technologieën, zoals jumbojets, internet en satelliet TV in te zetten om een globale jihad tegen ons te voeren. Daarmee voeren onze tegenstanders een netwar met terreur middelen, op een wijze die de informatie revolutie heeft mogelijk gemaakt. Een effectief antwoord op de toegenomen mogelijkheden van asymmetrische oorlogsvoering is dan ook DE hedendaagse uitdaging voor het Westen.

Als we de beschrijving lezen van het militaire offensief in Afghanistan, dat vlak na 11 september plaatsvond, blijkt dat de informatie revolutie ook netwerkoorlogsvoering mogelijk maakt voor Westerse troepen (hoewel het hier dan nog wel een oorlog tussen reguliere legers betreft). In dit offensief heeft een paar honderd Amerikaanse soldaten, samen met een verdeeld en inferieur leger van verschillende Afghaanse stammen en clans, de overwinning behaald. Dit alles dankzij nieuwe communicatie mogelijkheden, waardoor met behulp van de Amerikaanse luchtsteun, een indrukwekkende aanvalsmacht gevormd kon worden. Deze vreemde mix van soldaten op paardjes, gewapend met satelliet telefoons, GPS’en en laser aanwijs systemen bleken zonder bureaucratische structuren bijzonder succesvol te kunnen opereren.

“Although few in number and lacking in armor or artillery, the Special Forces in Afghanistan were, in a sense, the most powerful infantrymen in history because they fought not with shoulder-fired weapons, whose range and power is severely limited, but with GPS locators, satellite radios, laptops, and laser-designators that could summon pinpoint air strikes with the push of a button. Roughly 60 percent of all U.S. munitions employed in Afghanistan were precision guided – six times greater than in the Gulf War.” (P.382)


De huidige Westerse legers zijn echter niet op alle fronten even veel verbeterd. Zo blijkt uit de huidige oorlog in Irak, dat het bestrijden van een guerrilla nog steeds een bloedige bezigheid is. Hoewel, als dit wordt afgezet ten opzichte van voorgaande conflicten zoals Vietnam, Korea, WOII en WOI het erg meevalt natuurlijk.

Het is dan ook nodig om ons nog meer aan te passen aan de mogelijkheden van de informatie revolutie. Alleen zo kan het Westen leidend blijven. De grootste uitdaging is volgens Boot dan ook om het leger minder bureaucratisch te maken. De grote bureaucratieën waren zeer effectief ten tijde van de tweede industriële revolutie, maar zullen in het informatie tijdperk moeten afslanken.

Dit boek beschrijft hoe de nieuwe technologische innovaties, ook nu weer zullen moeten leiden tot nieuwe organisatie structuren en strijd tactieken. Maar het boek is eerst en vooral een geschiedenis boek dat ons de vele dwars verbanden laat zien rond militaire innovaties. De beschrijving van de historische veldslagen en hun omstandigheden zijn goed geschreven. Ook de analyses zijn zeer leesbaar en staan niet vol met onverklaard militair jargon. Het boek beperkt zich ook niet louter tot strikt militaire zaken. Daarmee is het ook een zeer interessant boek geworden voor het algemene publiek. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de huidige militaire conflicten.


Besproken boek

War Made New
Technology, Warfare, and the Course of History: 1500 to Today
Max Boot
Gotham October 19, 2006
ISBN 1592402224
640 pagina's
Prijs: fetchbook.info / amazon.com


Links

Max Boot heeft als guest blogger bij The Volokh Conspiracy een aantal delen van zijn boek gepubliceerd:
1. The Race for Military Dominance
2. In response to your responses:
3. A Democratic Advantage?
4. Re Responses to my 2nd Post::
5. Change or Die:
6. Military Power Still Matters:
7. Fighting Wildcats and Rodents:

Nog een voor publicatie van dit boek stond in de Armed Forces Journal: Special forces and horses.

Een artikel door Max Boot dat is gebaseerd op dit boek is te lezen bij The New Atlantis: The Paradox of Military Technology dat gebaseerd is op dit boek.

Op Max Boot zijn profiel bij amazon.com kan je lezen waarom hij het boek heeft geschreven.

Over het boek zijn via het internet ook diverse audio en video opname te zien waarin hij zijn boek toelicht:

Video: Max Boot @ Council on Foreign Relations

Video: Max Boot @ Pritzker Military Library

En bij de Johns Hopkins Universiteit kan ook een video worden gedownload waarin Max Boot in het kader van de Rethinking the Future Nature of Competition & Conflict Seminar Series meer uitleg geeft over zijn nieuwste boek.

Video: Max Boot @ Fora TV - World Affairs Council

Audio: Max Boot @ Milken Institute

Audio: Max Boot @ On Point Radio (Aired: October 30, 2006)

Audio: Max Boot @ NPR - Talk of the Nation


Anderen over dit boek

By [one] of our most accomplished commentators on military affairs... Wise... Graphic... Boot provides a vivid and engaging mix of historical narrative and analysis, showing the bloody real-world results of abstract decision-making about the nature and degree of a country's military preparedness.... [A] fine book... We are fortunate to have clear-headed analysts like ... Boot, who turn to history rather than technology to provide answers for the future.... Deeply informed.” - Victor Davis Hanson (zie leestafel review: Ripples of Battle en Carnage and culture)

Max Boot's book takes hundred of years of tactical battle history and reduces it to an incisive narrative of how war has changed. By providing such a coherent view of the past, he has pointed us toward the future. What is doubly impressive is how he draws surprising, fresh lessons from wars we thought we knew so much about but in fact didn't.” - Robert D. Kaplan (zie leestafel review: Aan de grenzen van het Amerikaans Imperium)

Magisterial.” - Weeklystandard

Superb.” - The Washington Times

unusual, and magisterial, survey of technology and war” - The New York Times

Readable and informative, this book provides a valuable overview of how military innovations can abruptly affect the course of history. Highly recommended.” - Library Journal

Max Boot traces the impact of military revolutions on the course of politics and history over the past 500 years. In doing so, he shows that changes in military technology are limited not to war fighting alone, but play a decisive role in shaping our world. Sweeping and erudite, while entirely accessible to the lay reader, this work is key for anyone interested in where military revolutions have taken us-and where they might lead in the future.” - U.S. Senator John McCain

The subject of military transformation is one that is difficult to make interesting -- some think it impossible -- but the book is not just interesting, it is compelling.” - Powerlineblog.com

War Made New is impressive in scope. What is equally impressive is its unique interpretation of the causal relationship between technology, warfare and the contemporary social milieu. This is a superb thinking-person's book, which scrutinizes conventional historical wisdom through a new lens.” - Lt. Gen. Bernard E. Trainor, USMC (ret.), coauthor of Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq

Max Boot provides both facts and a deeper examination of causes, producing an interesting, readable and compelling examination of military transformations throughout history.” - Military Times

If you take military history seriously, you’ll simply devour this book.” - Military Book Club

Max Boot has the intellectual audacity and meticulous scholarship to rearrange the kaleidoscope of military history. War Made New is a classic that must be savored.... A wonderful book, combining impressive scholarship and keen insights. It is not possible to read this book without stopping every twenty or so pages to say, ‘I didn't know that,’ and without frequently pausing to reflect on the future.” - Bing West, Marine Corps Gazette


Anderen reviews
Commentary Magazine - Victor Davis Hanson
The Wallstreet Journal - Robert H. Scales
New York Times - Josiah Bunting
Washington Post - Derek Leebaert
The New York Review of Books - William H. McNeill
New York Sun - Bruce Berkowitz
New York Post - Ralph Peters
Herald Tribune - Josiah Bunting
Military Times
Marine Corps Gazette - Bing West
Military Book Club
History News Network - Robert Scales
Front Page Magazine - Jamie Glazov
Powerlineblog.com
Slate - The Book Club
spinuzzi Blog
(Audio) Townhall - Dennis Prager
American Heritage - John Steele Gordon
St. Louis Post Dispatch
Intel Dump - Phillip Carter

Nog meer links zijn te vinden bij de CFR


Tags: boek, boeken, recensie, boekbespreking, boek review, boeken reviews, krijgsgeschiedenis, krijgswetenschap, militaire geschiedenis, savage wars of peace, neo+conservatief, geschiedenis, oorlog, max boot, war made new


This post first appeared on De Leestafel - Non-fictie Boekbesprekingen, please read the originial post: here

Share the post

War Made New

×

Subscribe to De Leestafel - Non-fictie Boekbesprekingen

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×