Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی جلد 3

آخرین ضربه حتماٌ می دانید که باید در شروع سال جدید، فهرستی از کارهایی که به شما کمک می کند تا آدم بهتری باشید را تهیه کنید. خب، مشکل اینجاست که فکر کردن به راه هایی که آدم بهتری بشوم برایم چندان آسان نیست، چون همین حالا هم بهترین آدمی هستم که می شناسم. اما پدرگرگ این طور فکر نمی کند. او می خواهد گرگ را به مدرسه نظامی بفرستد، تا او بی عرضه نباشد، توانمند شود و به مردی منظم و قوی تبدیل شود. وقتی پدر تصمیم می گیرد گرگ را به مدرسه نظامی بفرستد، گرگ می فهمد که یا باید تغییر کند و یا تبعید شود.


This post first appeared on فروشگاه اینترنتی کتاب, فروش, please read the originial post: here

Share the post

دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی جلد 3

×

Subscribe to فروشگاه اینترنتی کتاب, فروش

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×