Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Blog Directory  >  Blogging Blogs  >  DPNS, Parti, Organisation, De Nya Svenskarna & Fred ' - Demokrati - Hållbar utveckling -dpns.se blogging Blog  > 

2017-11-23 22:40
#Multireligionvalsystemet  Vad är grundlagsutredningens uppgift ? En av de främsta uppgifterna är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funkt… Read More
2017-11-19 00:51
Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig… Read More
Multireligionval Del II, Islam
2017-11-13 21:50
Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl. Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra re… Read More
2017-10-09 19:50
Ska man utvecklas till en rasist om man ser för många flyktingar söka skydd i sitt eget land? Ska man bli en bankrånare om man är arbetslös eller fattig pen… Read More
2017-08-04 15:11
17 september är det kyrkoval utan valrörelse , vad säger du som är demokratiminister Det är tyst om #Kyrkovalet. Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratisk… Read More
2017-02-05 02:03
Råd till allianspartiernas partisekreterare,  Främlingfientliga partier blomstrade under de borgerliga regeringarnas mandatperioder och nu även inom EU området… Read More
2016-04-10 00:04
I motsats till den arabiska våren som ännu inte uppnått sitt mål , med massor av offer , flyktingkatastrof och förstörelse av ländernas infrastruktur… Read More
2015-11-17 00:11
Hur mycket resurser och människor skall det #Internationella politiska samfundet offra för att rätta till den avvikelse och misstag om tidigare politikergeneration har beg… Read More
2015-10-10 17:47
Kan demokratin upphäva en överenskommelse/avtal som DÖ, som träffades mellan demokratiska parter ? Gammal hävd , Pacta sunt servanda, latin: "avtal skall h&a… Read More
2015-10-05 20:28
Mr. Obama, tear down this wall !  Den svenske kungen Gustav III var det första statsöverhuvud i världen som erkände USA som en självständig stat redan … Read More
2015-09-02 21:41
  Hur var det möjligt att en kristen kung sökte skydd i ett muslimskt land? Kungens långa frånvaro från sitt land, ogift pga av att han tillbringade sin… Read More
2015-08-22 22:05
S samarbete med M I syfte att påverka SD oavsett samarbetsform kan skada oppositionsrörelsen , lokalt samarbetar vissa riksdagspartier med SD . Om politik är det möjli… Read More
2015-08-01 22:16
lejonet Cecil som i fallet Gråskjorta , björnarnas björn , den heligas död kan utlösahämnd , ekonomiska problem , handelsstopp, hunger och fattigdom . Deras… Read More
2015-07-17 23:33
Det glömda lagrumet i grundlagen1 kp 9 § RF Förskrivs att förvaltningsmyndighet, domstolar och andra som fullgör uppgiften inom den offentliga förvaltningen ska… Read More
2015-07-17 23:33
Advokat & sk tillvarata klients intressen.............1§ Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förm&a&hell…Read More
2015-07-17 23:33
Dags att reformera Advokatsamfundet, jmf med den föreslagna resningsnämnden vid sidan av HD som skulle ge fler möjlighet till resning .Advokatsamfundets styrelse och disciplin… Read More
Valet 2014
2014-09-06 01:05
För att motverka att de invandrarfientliga organisationerna får mer makt, spridning och stöd särskilt i de länder som delar ut Nobelpris , måste vi tillsamma… Read More

Share the post

DPNS, Parti, Organisation, De Nya Svenskarna & Fred ' - Demokrati - Hållbar utveckling -dpns.se

×

Subscribe to Dpns, Parti, Organisation, De Nya Svenskarna & Fred ' - Demokrati - Hållbar Utveckling -dpns.se

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×