Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Februari 2018


Jawatan Kosong UKM 2018

Jawatan kosong kerajaan terkini di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Februari 2018. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kosong terkini di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai:

1. Arkitek J41

Tarikh Tutup: 04 Februari 2018 ( Jumaat )
Lokasi : UKM, Selangor
Sektor : Kerajaan

Jadual Gaji Minimum – Maksimum Gred J41

Gaji : RM 2,529.00 – RM 9,643.00
Elaun :
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) – RM 300
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) – RM 300
Bantuan Sara Hidup (BSH) – RM 300

SYARAT DAN LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

(a) warganegara Malaysia;

(b) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,736.28)

(c) calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan
(Bagi Kakitangan UKM Berjawatan Tetap Sahaja)

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Seni Bina adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Arkitek Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
(ii) lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/Persatuan Arkitek Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

(b) had umur pelantikan:

(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

UMUR

1. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
2. Pegawai sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada:

i. 54 tahun bagi persaraan paksa 55 atau 56 tahun.
ii. 56 tahun bagi persaraan paksa 58 tahun
iii. 58 tahun bagi persaraan paksa 60 tahun

CARA MEMOHON

1. Permohonan melalui Sistem Pengurusan Permohonan Jawatan (SPPJ) iaitu www.ukm.my/sppj
2. Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap sebagai tidak berjaya.
3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
4. TARIKH TUTUP IKLAN: 4 Februari 2018 (Ahad)

Permohonan jawatan secara online disini

(TERKINI) Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Februari 2018 – Jawatan Kosong Kerajaan | Jawatan Kosong Terkini Februari 2018.Source link

The post Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Februari 2018 appeared first on BLOGAMEER.COM.This post first appeared on BLOGAMEER.COM | WADAH MADRASAH PENGALAMAN, please read the originial post: here

Share the post

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Februari 2018

×

Subscribe to Blogameer.com | Wadah Madrasah Pengalaman

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×