Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

10 SIFAT BIDADARI DUNIA

♥ 10 SIFAT BIDADARI DUNIA ♥

بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ

Segala Puji bagi Alloh,Semesta alam ..
Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada ,TELADAN umat Manusia ,hamba”-Nya yang paling MuliaRasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam ,
keluarga serta seluruh pengikutnya hingga akhir Jaman .Amma Ba’du .

Apabila Hal itu telah di ketahui,maka Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam telah ,Bersabda kepada Fatimah di hari pertama Beliau Berdakwah :

“ya Fatimah ‘ankhidzii nafsaki minannar fainnii laa’amliku laki minallah syaiaang.”

“Wahai Fatimah, Selamatkanlah dirimu dari Api Neraka, karena
sesungguhnya aku tak memiliki apapun untuk menolong-mu di hadapan ALLOH “(HR.Bukhari :454)

Maka saya-pun berkata kepada setiap Wanita MUSLIMAH yang Beriman kepada ALLOH dan hari Akhir “SELAMATKAN DIRIMU DARI API NERAKA” karena kami tidak dapat menlongmu di hadapan ALLOH Azza Wa Jalla…

Dalam sebuah Hadit Shohih .
Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam .Bersabda :
“Saya melihat Neraka dan ternyata MAYORITAS penghuni-nya adalah kaum WANITA” Seseorang Wanita berkata,”Ya Rasulullah. .Mengapa para WANITA …???Rssulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam menjawab : KARENA MEREKA KUFUR ..”Wanita tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah,”

Apakah mereka KUFUR kepada ALLOH … ??? Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam ,mrnjawab : “Merekaaaaaa KUFUR (Tidak berterimah kasih) kepada (Pemimpin) keluarga dan memperbanyak LAKNAT.Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa kemudian dia ”WANITA” melihat sesuatu padamu,Niscaya dia berkata ,”Saya tidak mel;ihat kebaikan apa-pun padamu..(HR.Bukhari : 1037)

Jika Hal itu telah di ketahui ,maka ALLOH telah membuat beberapa teladan dari kalangan WANITA MUKHMINAH sepanjang sejarah, sejak ALLAH menciptakan Nabi Adam As, sampai ALLOH mengambil kembali Bumi dan segala Isinya . . .

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam .Bersabda :
Bertakwalah kepada ALLOH terhadap Dunia,Bertakwalah kepada ALLOH
terhadap Wanita,karena MAYORITAS fitnah Bani Israil ada pada WANITA (HR.Muslim & Ahmad)

♫•*¨*•.¸¸ﷲ¸¸.•*¨*•♫♥::♥ hamba ﷲ♥::♥♫•*¨*•.¸¸ﷲ¸¸.•*¨*•♫

Ada 10 (Sepuluh) Sifat dan jika semuanya terdapat pada diri seorang WANITA,
maka dia berhak mendapatkan Kabar Gembira,
Yakni SYURGA yang luasnya Seluas Langit dan Bumi …SUBHANALLOH . . .

Di Antara Ke-Sepuluh Sifat itu .Adalah :

1 : Iman kepada ALLOH Azza Wa Jalla :
Iman yang menjadikan Pengawasan ALLOH lebih dekat kepada diri-nya dari urat leher.Dia selalu mengingat ALLOH pada saat sendiri ataupun bersama,pada saat Rahasia dan terbuka ,pada saat Sulit dan Mudah. . .

Alloh Azza Wa Jalla.Berfirman :
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS.An Nahl :97)
2 : Berdiam Diri di Rumah dan tidak Bertabaruj (Bersolek untuk Orang Lain)
Hal ini di tetapkan karena para perusak Iman menginginkan wanita keluar dari rumah “Khususnya” di negara yang berdiri di atas Syari’at Islam “Qur’an dan Sunnah”Para perusak itu menginginkan agar WANITA Bertabaruj (Bersolek untuk Orang Lain) dan membuang rasa malu-nya,sehingga dia berperilaku sebagai wanita” pada masa Jahiliyah .Mereka mengikut sertakan “baca : WANITA” di segala bidang kerja.

ALLOH Azza Wa Jalla .Berfirman :
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(QS.Al Ahzab :33)

3 : Menundukan Pandangan dan Menjaga Diri-nya.

ALLOH Azza Wa Jalla.Berfirman :
Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS.An Nuur :31)
Yakni pada kebimbangan dan Syhwat ,dia menundukan pandangan dan tidak melihat kepada laki” yang bukan Mahrom’a . . .

4 : Menjaga Lisan-nya dari GHIBAH (Menggunjing) dan Namimah (Adu Domba).

ALLOH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS.Al Hujuraat :12)

Dan perkara yang paling banyak “merajalela” yang terjadi di kalangan Wanita
“Naudzubillah” adalah :Menggunjing,Mencibir dan Mencela Orang lain,Khususnya
kepada sesama kaum wanita . . .

5 : Menjaga Pendengaran-nya dari Nyanyian,Ucapan Kotor dan Sejenis-nya.
Haramnya Lagu & NyanyianTermasuk dalam Madzhab Hanafi,Maliki,Syafi’i dan Hambali.

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam.Bersabda :
Niscaya Akan muncul di suatu Jaman kaum dari Umatku yang menghalalkan Zina,Sutera,Khamr dan Alat-alat Musik (HR.Bukhari)

ALLOH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak
berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS.Luqman :6)

6 : Menghormati Suami ,Menunaikan Hak-nya, Berusaha Membuat-nya Tentram dan Mentaatinya dalam Ketaatan kepada ALLOH . . .

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam.Bersabda :
Apabila seorang Wanita Menunaikan Sholat 5 waktu,
Berpuasa di Bulan Puasa,Taat kepada Suaminya Niscaya dia masuk Syurga Tuhan-nya (HR.Ahmad :1664)

7 : Hemat dalam Kehidupan ,Tidak Boros dalam Makanan,Pakaian dan tempat tinggal.Wanita MUSLIMAH hendaknya Menginfakan Kelebihan Hartanya di Jalan ALLOH,dimana ALLOH menyimpan pahalanya di Sisi-Nya. . .

ALLOH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS.Al Israa’ :27)
8 : Tidak Menyerupai Laki-Laki
Wanita MUSLIMAH berusaha tidak meniru laki-laki dalam cara apapun,yang menjadi kekhususan bagi Laki-laki . Jangan mengubah Ciptaan ALLOH .
dimana telah ALLOH ciptakan di atasnya..

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam.Bersabda :
ALLOH telah melaknat Para WANITA yang menyurupai Laki-Laki (HR.Bukhari)

dalam Hadits lain:
ALLOH telah melaknat Washilah dan Mustaushilah (HR.Bukhari)
Yang pertama adalah Wanita yang telah menyambung Rambutnya dan wanita yang meminta akan hal itu . .

ALLOH telah melaknat Namishah dan Mutanammisha (HR.Bukhari)
Wanita yang telah Mencukur Alisnya dan Menipiskan-nya ..
Semoga ALLOH melimpahkan taufiq dan Hidayah-nya untuk Mereka “WANITA” . . .

9 : Berusaha Menjaga Sholat-Sholat,Puasa-Puasa dan Sedekah-Sedekah Sunnah.

ALLOH Azza Wa Jalla .Berfirman :
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS.Al Baqarah :286)

Karena Wanita memiliki Kesibukan di rumah ,khususnya terhadap Anak-anaknya..akan tetapi dia tidak melupakan bagiannya,terutama AL-QUR’AN danDZIKIR…

10 : Hendak-nya dia menjadi seorang Da’i di kalangan Para Wanita,menyeru kepada kebaikan dan melarang dari Kemungkaran :

Karena pada umumnya laki-laki tidak bisa berdakwa di kalngan kaum wanita.ia tidak bisa mengatasi masalah” mereka dan tidak bisa Berkhalwat (Berduaan) denagn mereka..

Saya memohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk Diriku dan Semua
Kaum MUSLIMIN agar menjadikan Wanita “Istri-Istri” dan Anak-anak kita ,
Orang-orang yang Shalih dan Qurratu A’yun (Penyejuk Hati) bagi kita . . .Wallahu’alam Bishawab..

(´’`v´’`)
`•.¸.•´ Semoga Artkel singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua.
.¸.•´¸.•*¨
(¸.•´ (¸.•´ ♥ SALAM UHIBBUKUM FILLAH ♥ Aamiin ya Robbal ‘alamiin ♥
♫•*¨*•.¸ﷲ¸.•*¨*•♫♥:♫*ღ☆ღ* •*♥♥♥♥♥♥*• *ღ☆ღ*♥♫•*¨*•.¸¸ﷲ•♫

•*¨*♥♥ Thufail Na’im Ar’Syahid ♥*¨*♥*¨*♥ Khaura Al-Intifadhah ♥♥*¨*•

BACA juga>>cinta tidak sama dengan kebutaan, cinta itu penglihatan | cinta itu tidak sama dengan mabuk, cinta itu kesadaran>>
http://line.me/R/home/public/post?id=bub9934p&postId=1144491402810074067

Incoming search terms:

    bidadari dunia image,fatimah al-khaura,imagehiqabisbidadaridunia,kebimbangan wanita hijab laki,rumahnya dia hamba-nya katalog,sifat bidadari dunia


This post first appeared on Database Error, please read the originial post: here

Share the post

10 SIFAT BIDADARI DUNIA

×

Subscribe to Database Error

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×