Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

МОСВ спира водовземането от язовир „Пчелина“

архив
архив

Eксперти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Регионалната инспекция по околна среда и води в Перник и „Напоителни системи“ ЕАД извършиха проверка на язовир „Пчелина“. Проверката е извършена след постъпил сигнал на „зеления телефон“ в министерството за ползване на големи водни количества от язовир „Пчелина“ и жалба от жители и собственици на имоти и туристи в района на язовира. В жалбата са изразени опасения от последиците от пуснатата в експлоатация водноелектрическа централа и са описани възникнали проблеми от резкия спад на обема на язовира.

Проверката констатира намаляване на нивото в язовира. МОСВ разпореди незабавно спиране на водовземането от язовир „Пчелина“ с цел производство на електроенергия от ВЕЦ „Пчелина”.

Предстои да бъдат предприети необходимите законосъобразни действия за изменение на издаденото разрешително, както и допълнителни ограничителни условия на водовземането в периода на маловодие с цел гарантиране опазването на водния обект и екосистемите в района.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

МОСВ спира водовземането от язовир „Пчелина“

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×