Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Проведоха супервизия на личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа” в Симитли

provedoha-superviziya-na-lichnite-asistenti-po-proekt-novi-vzmozhnosti-za-grizha-v-simitli1

Супервизия на наетите 27 лични асистенти се проведе в залата на Община Симитли. Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността с планирани групови супервизии. В ролята на супервизор бе представител на Дирекция „Социално подпомагане” Благоевград. В сформираните три групи от по 9 лица всяка се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.

Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите сложни ситуации в работата си с потребителите.

Супервизията се проведе във връзка с реализирането на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., в периода 09.02.2016г. – 11.02.2016 г.

provedoha-superviziya-na-lichnite-asistenti-po-proekt-novi-vzmozhnosti-za-grizha-v-simitli12provedoha-superviziya-na-lichnite-asistenti-po-proekt-novi-vzmozhnosti-za-grizha-v-simitli6This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Проведоха супервизия на личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа” в Симитли

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×