Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Các trường hợp được miễn phí khi đăng ký, thay đổi thông tin doanh nghiệp

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mới nhất năm 2019 các trường hợp được miễn phí đăng ký thông tin doanh nghiệp.
Ngày 05/08/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Đọc thêm »


This post first appeared on Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính, please read the originial post: here

Share the post

Các trường hợp được miễn phí khi đăng ký, thay đổi thông tin doanh nghiệp

×

Subscribe to Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×