Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

ΚΕΡΑΙΕΣ ( ΚΟΛΩΝΕΣ ) ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

Tags: wave tower phone

Ευχαριστώ τον φίλο των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το οποίο αποκαλύπτει το σατανικό σχέδιο των περιούσιων, για την καταστροφή της ανθρωπότητας.
Στο σοκαριστικό κείμενο που ακολουθεί, αποκαλύπτονται και άλλοι τρόποι εξολόθρευσης των ανθρώπων…

Καλλιόπη ΣουφλήΣτην Αμερική οι νέοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας έχουν ένταση 3.000.000 watt, ενώ η αρμόδια Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών επιτρέπει την εκπομπή ενέργειας μόνον στα 400 watt, τα οποία κρίνωνται αρκετά για την μετάδοση του σήματος. 


Προς τι λοιπόν όλη αυτή η συσωρευμένη ισχύ ;;


Αυτοί οι νέοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μικροκύματα, και με την βοήθεια ενισχυτών μπορεί να την στείλουν στην γύρω περιοχή, ψήνοντας μια ολόκληρη πόλη μέσα σε μία ώρα !


Είναι λοιπόν αυτοί οι πύργοι συγκαλυμένα προηγμένα όπλα ακτινοβολίας μικροκυμάτων ;;

Αν ναι, τότε για ποιόν σκοπό ;;


Ερευνητές στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο πραγματικός σκοπός αυτών των νέων πύργων ειναι η μαζική εξολόθρευση του παγκόσμιου πληθυσμού. 


Στο νέο περιβάλλον που θα προκύψει χωρίς τους ανθρώπους, αυτοί που θα προκαλέσουν μια τέτοια γενοκτονία, θα είναι

ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν προηγμένες τεχνολογίες διαφόρων ειδών προς όφελός τους.


Μια από αυτές είναι η μεταφορά της συνειδητότητάς και του Νού τους σε νέα τεχνητά

και άφθαρτα σώματα τύπου Αβαταρ, ώστε να απολαύσουν τον δικό τους παράδεισο

μεταξύ τους σε μια αιώνια ζωή. 
Η τεχνολογία αυτή – λένε- και τα πλάνα για να συμβεί κάτι τέτοιο, ειναι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια το πολύ.( Απόσπασμα μετάφρασης από το επισυναπτόμενο άρθρο στα Αγγλικά για τους αναγνώστες

των Αττικών Νέων, από φίλο του ιστολογίου. )Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere

WHY DO CELL TOWERS REQUIRE MULTIPLE 300,000 WATT ELECTRIC CABLES?
SHORT ANSWER? THEY ARE NOT CELL TOWERS!


Since my first post on this subject titled, Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere, there has been several new articles surfacing with valuable information, so it seemed like a good time to put out an all inclusive update on what is known so far. What you’re about to read is going to shock you.


First, you may have already seen the video below in the last few weeks on almost any alternative news site, because it certainly has been making the rounds, however one thing I noticed after watching the video, was even after spending a great deal of time looking, not one of the big sites that had the video posted also had anything accompanying the video to either give legitimacy to it, or to debunk it, so I set out to do just that.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=4fa1ba92f
Weaponized Cell Towers


The most recent article I’ve found by Alexandra Bruce from earlier this month says:
I’m not crazy about the language that this guy uses but I do find the information that he shares here to be worthy of your consideration. It’s hyper-paranoid to the point of being humorous, yet the facts are correct.


He gets into the meat of the matter by explaining that a communications satellite uses 2,400 watts of power (about the same as used by 2 hair dryers). A microwave oven uses 1,000 watts (1 kilowatt) of energy. The satellite gets the energy from solar panels and the microwave gets it from your electric utility (the electrical power grid).


A microwave oven’s internal magnetron, which is virtually the same as that of a radar- or cell phone tower, transforms that electrical energy into microwaves. The magnetron inside a microwave oven an be easily adapted into a very lethal ray gun – which is demonstrated, quite impressively, here, I might add.


Then, he shows us the cables leading into a typical cell phone tower, which he describes as “A giant microwave oven on a stick,” capable of releasing 3,000,000 watts (3 megawatts) of output power to the tower’s magnetron – or even more megawatts, if there is an amplifier at the top.
To put this into perspective, one (1) watt from your cell phone can go 25 miles to the nearest cell phone tower, to relay your call’s signal to the person on the other end of the line. The US Federal Communications Commission (FCC) limits the amount of energy that a cell phone tower can release to 400 watts.


These megawatts of extra power are NOT for data transfer – nothing close to that amount of energy is required for data transfer – which is an important point, because this suggests to him that cell phone towers are easily capable of being switched to Weaponized Mode.


That cell phone towers are wired with the capability to release millions of watts of microwave radiation makes them veritable of “towers of death”, the perfect weapons against an “invasion” – or the mega-slaughter of the domestic population.


Virtually all towns, all over the world have the amount of towers necessary to fry the populations in their vicinity. All that needs to happen is for an Artificial Intelligence program from Google – or an action by “The real people who brought us 9/11” – or if whoever we elect “…turns out to be so crazy, batsh-t evil, that they could fake a reason to turn on the ‘Last Line of Defense,’ the ‘Anti-Foreign Invasion’, ‘Anti-Zombie Apocalypse Network’…to cook the entire population within the city limits within an hour, in the middle of the night,” with robot armies to mop up the people living in the countryside…”All these contingencies are out there, ladies and gentlemen…”
Why? The clip’s creator believes that whoever is behind this wants to exterminate the majority of humans, in order to have the Earth all to themselves, in the incredibly shallow belief that they can upload their minds into robotic avatars and live in a Virtual Reality “Matrix”, happily ever after – forever, in a post-human future.


He says our only defense is to stop them, now from creating this technology and from creating Borg armies or clone armies, etc. because as soon as they’ve succeeded in obtaining these, they will proceed with our extermination. This technology is about a decade away and its owned by people who are not our friends; people who control the food supply, our water supply, our air supply – and he says their endgame is the death of humanity.


THAT’S JUST THE BEGINNING…Thankfully, as I watched the video above, it became clear that much of what is talked about in the early stages of the video are stories I’ve actually covered in previous posts, so there will be links below with more information about those different types of technologies mentioned in the video before it gets to the “Weaponized Cell Phone Towers” portion. 
One thing that’s important to note up front: Whether we’re talking about weaponized cell phone towers,Google’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods, or we’re talking about one of Google’s otherMachines Designed to Hunt Humans (both shown below),all were designed with the same outcome in mind, and that’s total control over their “subjects. Since all this technology is intended do one thing, and that’s control its “subjects,” this post will cover all of it, building up to the weaponized cell phone towers. 
PART I: To accomplish that, the first part of this post will be laid out as follows:
1.Aside From the Cell Phone Towers, What Else Are The Telecommunication Giants Working On?
2.What are the Weaponized Cell Phone Towers?
3.How is Google Involved With the Government?
4.The Unthinkable – You Can’t Even Imagine!
PART II: The remainder of this post will be laid out as follows:
1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of?
2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere
3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge
4. Why all this spells trouble with these new towers

PART I:
The video starts off by stating the obvious. Companies like Google and Lucent are giants in telecommunications field, and in recent years there has been a technological push toward what insiders are calling “post human society.” Earlier this week I wrote about how scientists like Stephen Hawking andRay Kurzweil believe the technology to make humans‘Digitally Immortal’ Will Exist By 2050. Think of how soon that is! Do you have children? Below are a few videos of Google’s early “Human Hunters.”
Since this post will be like drinking water out of a fire hose for most people, I’ll come back to the idea of “subjects” at the end of this article when we talk about how the government fits into all this. First, in the videos below you can get a first hand look at the human hunters both of which were shown in the first few minutes of the first video.

#1 ASIDE FROM THE CELL PHONE TOWERS…
 WHAT ELSE ARE THE TELECOMMUNICATION GIANTS WORKING ON?
 The first video below, showsGoogle’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods:
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=610016793
Google Killer Robots 1
Next, meet Spot. Spot is the mechanical dog you saw briefly in the first video. Spot is a four-legged robot designed for indoor and outdoor operation. It is electrically powered and hydraulically actuated. Spot has a sensor head that helps it navigate and negotiate rough terrain. Spot weighs about 160 lbs. Spot can shake off a human kicking him while trying to escape (even on ice). Doesn’t that sound sweet? NOT!
You can read more about Spot in a post of mine titled,Why is Google Creating Machines to Hunt Humans? (Videos), and for your reference, the article being shown in the first video about the PO Box 666 can be found here:The post box in Bermuda numbered 666 which receives Google profits worth $8 BILLION a year.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=5c32c6ae1
Google Killer Robots 2

Before diving in to what the weaponized cell towers are, and the potential effects they can have based on my research, I want to mention two things. First, Google has been working on some other very nasty toys. Many Christians would say they are trying to perfect the “Mark of the Beast.” In another previous post of mine titled,Prepare to be Microchipped. This is Not a “Request,”it discusses who took over the largest Research and Development lab in the world at Google not long ago: Former Head of DARPA Regina Dugan (pictured below).

DARPA, for those that don’t know, is where most of the U.S. military’s top secret new weapons come from initially. Many of them are the result of black budgets with little to no oversight, and that is done to maintain their top secret sensitive nature. Not even the members of Congress who appropriate the funds know what the BILLIONS of dollars are going toward. DARPA describes itself as:
… an independent agency of the United States Department of Defense (DOD) that focuses on developing cutting edge technology to ensure that the United States remains ahead of its enemies. The organization has contributed a number of technologies to the United States military and the world in general, including the groundwork for the Internet. Many of the workings of this agency are kept concealed from the public, in the interests of keeping its technology under wraps so that it is not exploited by other nations.
The former DARPA chief and current Head of Research and Development at Google represents a nasty mix of the government getting in bed with tech companies. Mrs. Dugan thinks the world should be a cashless society, and all business should be conducted through the use of an ingestible RFID chip for humans. Sound like anything you’ve heard of in the Bible? Well, guess what, the chips are already developed, and to go one step further, theFDA has already approved them for human use! 

As you can see below, Mrs. Dugan isn’t shy about using her new technology on herself. That’s why she has no plans to hesitate using the technology on YOU when the time comes. As you can see below, an electronic tattoo that can be used to authenticate a user instead of some flimsy password. It’s made by a company called MC10 that Motorola is partnering with, and Dugan is wearing it on her own arm.

Another option in a similar vein: Vitamin authentication. Dugan shows a pill that can be ingested and then battery-powered with stomach acid to produce an 18-bit internal signal. After that, the swallower’s whole body becomes a password.
It’s also worth noting that this year’sBilderberg Hot Topic of 2015 Was Ingestible RFID Microchips, with none other than Regina Dugan! 
Directly above, I said there were two things I wanted to cover before getting to the weaponized cell towers and their possible uses and side effects. Unfortunately, we’re just getting started. This gets MUCH worse. Naturally, since our mainstream media is so biased, most people never even heard about it, but back in 2014, I covered a story titled, Instead of Monitoring ISIS, Obama Spied on Americans Using ‘Fake’ Cell Phone Towers Discovered Across America. 
Lucky for We the People, I don’t believe the technology was quite there in 2014 for the cell towers ultimate purpose, and frankly the technology probably isn’t quite there yet even today (for widespread use). Obama’s spying on Americans with the towers all happened when the NSA had gone wild, so Obama was just scooping up massive amounts of data on U.S. citizens without any warrants, when he should have been focused on the ‘JV’ Team as he liked to refer to ISIS. 


#2 WHAT ARE THE WEAPONIZED CELL PHONE TOWERS?
The first video above spent everything after the 1:45 mark of the video explaining how powerful some of these new cell phone towers are, and how their current configuration with mega cables is NOT set up for telecommunications or data transfer. After watching the video, and considering what the video makers said in conjunction with all the other information we’ve covered, I certainly wouldn’t put ANYTHING past the uber global elites. or the board rooms of multinational corporations, but I’m not so gullible that I’ll believe anything, so I kept digging. 
It was not easy to find information, and a few of the articles I found were several years old and most likely outdated, but I did find a few worth noting. The best one included the following video which does an EXCELLENT job of putting the highly technical supporting information below into layman’s terms. In short: The video gives you an idea of the full scope of how powerful these towers are, whether you understand the technical mumbo jumbo below or not. 
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=7afdd9efe
Weaponized Cell Phone Towers

GWEN Towers (Ground Wave Emergency Network)
This post is an overview of how we are controlled by technology – from having our brainwaves deliberately changed en masse by transmitters regulating our state of consciousness, to how we are victims of electromagnetic waves disrupting the state of our health and finally how many of us will die, as decided by our global masters.
Earth is wrapped in a donut shaped magnetic field. Circular lines of flux continuously descend into the North Pole and emerge from the South Pole.
The ionosphere, an electromagnetic-wave conductor, 100 kms above the earth, consists of a layer of electrically charged particles acting as a shield from solar winds. Natural waves are related to the electrical activity in the atmosphere and are thought to be caused by multiple lightning storms.
Collectively, these waves are called “The Schumann Resonance,” the current strongest at 7.8 Hz.
These are quasi-standing extremely low frequency (ELF) waves that naturally exist in the earth’s “electromagnetic” cavity, the space between the ground and the ionosphere. These “earth brainwaves” are identical to the spectrum of our brainwaves.
(1 hertz = 1 cycle per second, 1 Khz = 1000, 1 Mhz =1 million. A 1 Hertz wave is 186,000 miles long; 10 Hz is 18,600 miles. Radio waves move at the speed of light.)
The Creator designed living beings to resonate to this natural frequency pulsation in order to evolve harmoniously. The ionosphere is being manipulated by US government scientists using an Alaskan transmitter called HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) which sends focused radiated power to heat up sections of the ionosphere, which bounces power down again.
ELF waves from HAARP, when targeted on certain areas, can engineer weather and create mood changes effecting millions of people.
The intended wattage is 1,700 billion watts of power. A former govt. insider deduced they want to flip the world upside down. Sixty-four (64) elements in the ground modulate, with variation, the geomagnetic waves naturally coming from the ground. The “earth’s natural brain rhythm” above is balanced with these.
These are the same minerals as the red blood corpuscles. There is a relation between the blood and geomagnetic waves. An imbalance between Schumann and geomagnetic waves disrupts biorhythms.
These natural geomagnetic waves are being replaced by artificially created very low frequency (VLF) ground waves coming from GWEN Towers.
WHAT ARE GWEN TOWERS?
GWEN (Ground Wave Emergency Network) transmitters, placed 200 miles apart across the USA, allow specific frequencies to be tailored to the geomagnetic-field strength in each area, allowing the magnetic field to be altered.
They operate in the VLF range, with transmissions between VLF 150 and 175 KHz. They also emit UHF waves of 225 – 400 MHz.
The VLF signals travel by waves that hug the ground rather than radiate into the atmosphere. A GWEN station transmits up to a 300-mile radius, the signal dropping off sharply over distance. The entire GWEN system consists of, (depending on source of data), from 58 to an intended 300 transmitters, spread across the USA, each with a tower 299-500 ft high.
Three hundred (300) ft. of copper wire fans out in a spoke like fashion from the base of the underground system, interacting with the earth like a thin shelled conductor, radiating radio wave energy for very long distances through the ground. The USA bathes in this magnetic field which rises to 500 ft, even going down to basements, so everyone is subject to mind control.
The whole artificial ground wave spreads out over USA like a web. It is easier to mind-control and hypnotize people who are bathed in an artificial electromagnetic wave.
Covering the entire floor with aluminum and buying a CET (Cosmic Energy Transformers ) cylinder from various places -one of them, Nordic Living Water Systems – can help.
Location of Gwen Towers in the U.S. [2001]
GWEN transmitters have many different functions, including controlling the weather, mind, behavior and mood control of the populace.
They are also used to send synthetic telepathy disguised as infrasound to those victims of US government mind-control implants.
These towers work in conjunction with HAARP and the Russian Woodpecker transmitter, a system similar to HAARP. The Russians openly market a small version of their weather-engineering system called Elate, which can fine-tune weather patterns over a 200 mile area and have the same range as the GWEN unit. One such system operates at the Moscow airport.
The GWEN Towers shoot enormous bursts of energy into the atmosphere in conjunction with HAARP.
The internet website: www.cuttingedge.org, published an expose on how the major floods of 1993 in the Mid-Western United States were instigated by these systems. How does this happen?
Invisible, enormous rivers of water, consisting of vapors that flow, move towards the poles in the lower atmosphere. They rival the flow of the Amazon River and are 420 to 480 miles wide and up to 4,800 miles long.
They are 1.9 miles above the earth and move 340 lbs of water per second. There are 5 atmospheric rivers in each Hemisphere. A massive flood can be created by damming up one of these massive vapor rivers, causing huge amounts of rainfall to be dumped. The GWEN Towers positioned along the areas north of the Missouri and Mississippi Rivers were turned on for 40 days and 40 nights, probably mocking the Flood of Genesis. (This was in conjunction with HAARP).
The damming of the vapor rivers creates a river of electricity flowing thousands of miles through the sky and down to the polar ice-cap, manipulating the jet-stream. Again, these two major rivers flooded, causing agricultural losses of $12-15 billion.
HAARP also produces earthquakes by focusing on the fault lines. GWEN Towers are positioned on the fault lines and volcanic areas of the Pacific Northwest.
In 1963, Dr. Robert Becker explored effects of external magnetic-fields on brainwaves, showing a relationship between psychiatric hospital admissions and solar magnetic storms. He exposed volunteers to pulsed magnetic-fields similar to magnetic storms, and found a similar response. In the United States, sixty (60) Hz electric-power ELF waves vibrate at the same frequency as the human brain. In the United Kingdom, fifty (50) Hz electricity emissions depress the thyroid.
Dr. Andrija Puharich (in the 1950 & 60s), found that a clairvoyant’s brainwaves turned to 8 Hz when their psychic powers were operative. In 1956, he observed an Indian Yogi controlling his brainwaves, deliberately shifting his consciousness from one level to another.
Puharich trained people via bio-feedback to do this consciously, that is, creating 8 Hz waves with the technique of bio-feedback.
A psychic healer generated 8 Hz waves through a hands-on healing process, actually alleviating that patient’s heart trouble; the healer’s brain emitting 8 Hz. One person, emitting a certain frequency, can make another also resonate to the same frequency.
Our brains are extremely vulnerable to any technology that sends out ELF waves, because they immediately start resonating to the outside signal by a kind of tuning-fork effect.
Puharich further experimented, discovering that,
· 7.83 Hz (earth’s pulse rate) made a person “feel good,” producing an altered-state
· 10.80 Hz causes riotous behavior
· 6.6 Hz causes depression.
Puharich made ELF waves change RNA and DNA in the body, breaking hydrogen bonds to make a person resonate at a higher vibratory rate.
He really wanted to go beyond the psychic 8 Hz brainwave and attract psi phenomena.
James Hurtak, who once worked for Puharich, also wrote in his book The Keys of Enoch that ultra-violet caused hydrogen bonds to break and this raised the vibratory rate.
Puharich presented the mental effects of ELF waves to military leaders, but they would not believe him. He then gave this information to certain dignitaries of other Western nations. The US Government burned down his home in New York to shut him up, whereas he then fled to Mexico. However, the Russians discovered which ELF frequencies affected what portion of the human brain; it was on July 4, 1976, that they began zapping the U.S. Embassy in Moscow with electromagnetic-waves, varying the signal, also focusing on 10 Hz. (10 Hz puts people into a hypnotic state).
Russians and North Koreans use this in portable mind-control machines to extract confessions. (This system can also be found in some American Churches to help the congregation believe!)
This Russian “Woodpecker” signal was traveling across the world from a transmitter near Kiev. The US Air Force identified 5 different frequencies in this compound that the harmonic Woodpecker was sending through the earth and atmosphere.

In 1901, Nikola Tesla, Nobel prize winner in Physics (shared with Einstein) revealed that power could be transmitted through the ground using ELF waves. Nothing stops or weakens these signals. The Russians retrieved Tesla’s papers when they were returned to Yugoslavia after his death.
In Mexico, Puharich continued to monitor the Russian ELF wave signal and the higher harmonics (5.340 MHz) in the MHz range. He was somehow induced to work for the CIA and he and Dr. Robert Becker designed equipment to measure these waves and their effect on the human brain.
Puharich started his work by putting dogs to sleep. By 1948/49, he had graduated to monkeys, deliberately destroying their eardrums to enable them to pick up sounds without the eardrum intact.
He discovered a nerve from the tongue could be used to facilitate hearing. He created the tooth implant that mind-control victims are now claiming was put in by their dentist, unbeknownst to them, and causing them to hear “voices in their head.’ These were placed under caps or lodged in the jaw.
Implants are now smaller than a hair’s width and are injected with vaccine and flu shots. Millions have had this done unknowingly. These “biochips’ circulate in the bloodstream and lodge in the brain, enabling the victims to hear “voices’ via the implant. There are many kinds of implants now, and it is estimated that 1 in 40 people are recipients of these tiny implants due to alien abductions.
However, others have suggested that one in 20 might just be a more accurate statistic.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/GWEN_Repeater.JPG
The fake alien abduction – these revealed by many victims – are actually engineered by the U.S. military, using advanced technology to create holograms (4th dimensional pictures) or holographic spaceships outside.
This holographic, advanced technology can actually create a scenario whereas the person believes he/she is going into a spaceship. However, once inside, the aliens are in masquerade; they are actually military personnel outfitted in full costumes, masks et al..
Certainly real abductions occur, however, the “alien abduction” scenario has been most useful to the military in confusing the over all issue. This clouding tends to halt any further investigation into a government participation and inevitably absolves them of any accountability.
They are banking on the poor helpless victims feeling too intimidated to reveal such a shocking episode, lest ridicule be visited upon them.
· Are the global masters forcing us to respond to an artificially induced vibratory rate?
· Those power mongers who want this planet to have a sudden leap in evolution, populated only by the psychically aware and therefore superior class of human?
· What about the billions of people who are commonly referred to as “useless eaters”; are they to be conveniently disposed of by electro-magnetically-induced cancers and diseases?
It certainly causes one to stop and ponder this catastrophic situation.
The physics and engineering behind electromagnetic disease transmission are frightening. Diseases can be reproduced as “disease signatures” in that the vibration of a disease can be manufactured and sent on to be artificially induced. (The brainwave pattern of hallucinogenic drugs can also be copied and sent by ELF waves to induce “visions”).
Once diseases are sprayed in the air, electromagnetic waves attune to the disease by using harmonics and sub-harmonics, which in turn make them even more lethal and infectious; actually a more apt description would be deadly, as in inducing death.
The skies are filled daily with chemtrails, those crisscrossed white patterns that are sprayed out across the heavens in the United States and other countries.
Are these like contrails that jets emit behind them? Not exactly… contrails dissipate rather quickly, but the chemtrails – those feathery streaks that linger – are deliberately being sprayed and contain insidious chemicals (retrieved, analyzed and proven) which affect the state of consciousness, producing apathy.
This is only one “program” that has been initiated to keep the populace in a continual apathetic state. Add to this, the fluoridation of the drinking water, aspartame nutri-sweet, etc., and other highly-questionable drugs.
Fluoride disables the willpower section of the brain, impairing the left occipital lobe. Both fluoride and selenium (in additional amounts) can produce strange effects; one common symptom is that of “hearing voices’.
ELF waves create disturbances in the biological processes of the body, activated on a large scale once the body has been exposed to the aforementioned disease-causing chemtrails.
Some chemtrails have been analyzed under laboratory conditions, the elements shown to cause cleavages in spatial perceptions, blocking the interaction of various amino acids that relate to higher-consciousness. Some were also shown to increase dopamine in the brain thereby producing a listless, euphoric state of lower reactive mind.
This is done to basically create confusion, rendering a person unable to differentiate between the real and illusionary. In addition, some of these chemtrails could be connected with the many UFO abductions occurring on a global massive scale.
Many victims, some recalled under hypnotic regression, have witnessed other abductees laid out on tables (in a sort of assembly line operation) and in the process or being implanted.
Intelligence agencies are in league with each other, behind this disablement of the masses to such a degree where they can’t even fight back. In order to implement their plans, that of total control of the populace, they need the overall “frequency” of each victim to function at a specific rate, below the threshold of awareness.
Could this be part of a greater plan with mind-control transmitters covering the whole of USA and England, cleverly disguised as cell phone towers and trees? The power from microwave towers may be turned up to such a level that people will die.
A brain functioning at beta-level (above 13 Hz) is agitated and cannot change the perceptions if it is artificially stabilized to that frequency by technological methods. This frequency may also increase body electricity in others, giving them psychic powers. Is this linked to the new-agers claim of a 12-14 Hz Schumann Resonance, inching us towards the 4th dimension?
Stimulants ingested globally from higher-caffeine, genetically modified plants, may also make an impact on the “global-brain” in the ionosphere that is collecting our brainwaves.
New-age channelers say we are going into a 4th dimensional frequency. They “heard’ the voice of some “ET” who informed them of this.
However, some “ETs” are just plain earthians in disguise. Using Tesla Technology, Prisoners in the Utah State Prison were bombarded with voices from a “purported” ET, each prisoner receiving the same identical message. Curious, indeed. Today, it is relatively simple to produce these “voices in the head.” Implants/microchips are no longer necessary.
In 1988, an inmate in Draper Prison, Utah by the name of David Fratus wrote: “I began to receive or hear, high-frequency tones in my ears. When I plugged my ears, the tones were still inside and became amplified. It’s as if they had became electrified echo chambers with the sounds coming from the inside out.
I then began to hear voices, right in my inner ears and just as vividly as though I were listening to a set of stereo headphones. The end result is that I am now having my brain monitored by an omnipotent computerized mind reading or scanning machine of some sort.” Hundreds of inmates at the Gunnison Facility of the Utah State Prison and the State Hospital were subjected to this brand of mind-control, used as test subjects like rats in a lab.
In the early 1970s, this was revealed in the Utah U.S. District Court.
While incarcerated, these inmate test subjects, having been subjected to this Tesla-wave mind-control, tried to seek restitution in the courtroom. Unfortunately, they were unsuccessful.
The University of Utah researched how Tesla-waves could be used to manipulate the mind into hearing voices, overriding and implanting thoughts into the mind, in addition to reading thoughts. They also went about developing eye-implants. Cray (The Cadillac of computers, ultra sophisticated) computers, using artificial intelligence, monitor the victims of government produced implants, sending pre-recorded sound bytes or occasional live messages.
They are picked up by satellite and relayed to whatever large TV broadcasting antenna, GWEN tower or other antenna that is nearest the victim. It is believed that some types of implants pick up the signal and broadcast the correct Tesla-wave pattern to create voices within the victim.
The tracking implant keeps the staff and the satellite system informed every few minutes as to exactly where to send the voice signals. The master computer and central HQ for this is reported to be Boulder, CO. It is thought that transponders are being made there.
The central cellular computer is in the Boulder, CO National Bureau of Standards building. AT&T is also cooperating; several agencies work together on this.
Tim Rifat of UK wrote that “this inter-cerebral hearing” is used to drive the victim mad, as no one else can hear the voices transmitted into the brain of the target. Transmission of auditory data directly into the target’s brains using microwave carrier beams is now common practice. Instead of using excitation potentials, one uses a transducer to modify the spoken word into ELF audiograms that are then superimposed on the pulse modulated microwave beam.
On March 21, 1983, The Sydney Morning Herald published this by Dr. Nassim Abd El-Aziz Neweigy, Assistant Professor of Agriculture, Moshtohor Tukh-Kalubia, Egypt.
This article stated: “Russian satellites, controlled by advanced computers, can send voices in one’s own language, interwoven into natural thoughts.

They can target the population of choice with this diffused artificial thought process. The chemistry and electricity of the human brain can be manipulated by satellite and even suicide can be induced.
Through ferocious, anti-humanitarian means, the extremist groups are fabricated, the troubles and bloody disturbances are instigated by advanced tele-means via Russian satellites in many countries in Asia, Africa, Europe and Latin America.” Another source says that these have been fed with the world’s languages and synthetic telepathy will reach into people’s heads making people believe God is speaking to them personally to enact the Second Coming, complete with holograms!
The Russians broke the genetic code of the human brain.
They worked out 23 EEG band-wave lengths, 11 of which were totally independent. So if you can manipulate those 11 you can do anything. NSA’s (U.S. National Security Agency) Cray computers can remotely track people just by knowing the specific EMF waves (evoked potentials from EEGs in the 30-50 Hz, 5 milliwatt range) of a person’s bioelectric-field.
Each person’s emissions are unique and they can remotely track someone in public.
Now if this isn’t a horrifically frightening thought, I don’t know what is.
Evoked potentials officially do not exist in physics, but in 1873 a Scotsman, James Clerk Maxwell, discovered that electromagnetic waves have 3 components. He discovered waveforms that exist at a certain number of right-angled rotations away from the electromagnetic field. These are hyper-spacial components, not subject to constraints of time and space.
He claimed that electromagnetic radiation waves were carried by the ether and the ether was disturbed by magnetic lines of force. The hidden component is called only “potential’ now and not normally used except for covert hyper-dimensional physics and to manipulate consciousness itself via electromagnetic-waves covering vast areas of the planet.
Approximately one person in 3000 is sensitive to this magnetic waveform component, the telepathic types, (according to a writer called “Majix”), and we are all capable of tuning into this magnetic component by tuning our subconscious to it. Maxwell’s successors thought potentials were akin to mysticism because they believed fields contain mass which cannot be created from nothing.
This is what potentials are – both literally and mathematically – an accumulation or reservoir of energy, consequently this hasn’t been taught in mainstream physics.
Subliminal words (in the correct electromagnetic-field and attuned to the human brain) that express human consciousness can enter our minds at a subconscious level. Apparently, our brain activity patterns can be measured and stored on super-computers. If a victim needs to have subliminal thoughts implanted, all that is necessary is to capture that brain activity pattern, (saved on the mega computer) and target or match up that person’s pattern.
The targeted or specified person is then sent low frequency subliminal messages that they actually think are their own thoughts.
The researcher Majix says our brains are so sensitive, that they are like liquid crystal in response to the magnetic component of the earth. We are sensitive to earth’s magnetic changes, changes in the ionospheric cavity and resonate those frequencies ourselves. We are incredibly complex entities, beyond the layperson’s comprehension. Our brains are indeed a type of bio-cosmic transducer.
Physicists in Russia have conducted in-depth studies on the effects of the mean annual magnetic-activity, electro-magnetic and electro-static fields on human behavior and the physical body.
These electromagnetic and electro-static fields can be likened to what is popularly known as biorhythms. These magnetic frequencies can be manipulated from a very simple piece of equipment operated at extremely low power levels; our brain waves can mimic magnetic frequencies.
From half a second to 4 seconds later, the neurons and brain waves are driven exclusively by this device; power levels almost nonexistent.
All one needs is a circularly polarized antenna, aimed up at the ionospheric cavity and they can then manipulate the moods of everyone within a 75 sq. mile area. The body picks up these “new” manipulated waves and begins to correspond immediately. What is known as the “sleep” frequency will make everyone become tired and sleep.
In Let’s Talk MONTAUK, Joyce Murphy presented data that showed that experiments on the 410-420 MHz cycle have been done which could affect the “window frequency to the human consciousness” as a whole.
More info on this is available on the internet website.

Preston Nichols, previously mentioned herein, learned from his experimentation with his radio equipment that whenever a 410-420 MHz cycle appeared on the air, a psychic’s mind would be “jammed,” finally tracing the signal to Montauk Point and the red and white radar antenna on the AF Base there.”
In Encounter in the Pleiades by Peter Moon and Preston Nichols, Nichols wrote that,
Dr. Nicholas Begich, an expert of HAARP, has picked up 435 MHz signals connected to HAARP and that a mind control function is currently being employed. He claims that 400-450 MHz is the window to human consciousness because it is our present day reality’s background frequency.
Tim Rifat wrote in his Microwave Mind Control in the UK article that cellular phones use 435 MHz.
The United Kingdom police use 450 MHz exclusively. Dr. Ross Adey used this frequency for CIA behavioral modification experiments. Police have a vast array of antennae to broadcast this frequency all over UK.
Adey used 0.75mW/cm2 intensity of pulse modulate microwave at a frequency of 450 MHz, with an ELF modulation to control all aspects of human behavior. 450 MHZ radar modulated at 60 Hz greatly reduced T-lymphocyte activity to kill cultured cancer cells.
A study in the USA of their 60 Hz power lines repeated this.
Through much study and analysis on this varied topic, independent scientists have concluded that HAARP is slicing up the ionosphere – the world-brain – like a microwave knife, producing long tear incisions and destroying the membrane that holds the reservoir of data accumulated of all earth’s history.
However, there can be hope if we are aware of all the possibilities that exist. A healer called Mr. A claimed to have received “Ancient Wisdom” from the earth’s protective Magnetic-Ring of energy which stores within it all knowledge since time began.
Ruth Montgomery wrote about this healer in Born To Heal.
He claimed that if our energy flow is cut off from this maThis post first appeared on Kliktv, please read the originial post: here

Share the post

ΚΕΡΑΙΕΣ ( ΚΟΛΩΝΕΣ ) ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

×

Subscribe to Kliktv

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×