Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Care este rugăciunea Sfântului Patrick foarte ajutătoare pentru oameni?


Platoșa Sfântului Ierarh Patrick Apostolul Irlandei (381-17 mar.480 dXC)

(Strigătul cerbului)
Mă ridic astăzi
Întru
Nemărginită putere, chemarea Treimii-
Mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.
Mă ridic astăzi
Întru puterea Nașterii lui Hristos și a Botezului Său,
Întru puterea Răstignirii Lui și Înălțării Sale,
Întru puterea Pogorârii Lui la Judecata cea nemitarnică.
Mă ridic astăzi
Întru puterea cetelor Serafimilor
În ascultarea Îngerilor,
În slujirea Arhanghelilor,
În nădejdea Învierii întru răsplată
În rugăciunile Patriarhilor,
În proorocirile Prorocilor,
În propovăduirea Apostolilor,
În Credința Mărturisitorilor,
În neprihănirea Fecioarelor Sfinte,
În faptele Drepților.
Mă ridic astăzi
Întru puterea cerului,
Lumina soarelui,
Strălucirea zăpezii,
Frumusețea focului
Iuțeala fulgerului,
Sprinteneala vântului,
Adâncimea mării,
Statornicia pământului,
Mă ridic astăzi
Întru puterea lui DUMNEZEU să mă îndrume
Tăria lui DUMNEZEU să mă țină,
Înțelepciunea lui DUMNEZEU să mă călăuzească,
Ochiul lui DUMNEZEU să mă vegheze,
Urechea lui DUMNEZEU să mă audă,
Cuvântul lui DUMNEZEU să-mi dea grai,
Mâna lui DUMNEZEU să mă păzească,
Calea lui Dumnezeu să-mi stea înainte,
Pavăza lui DUMNEZEU să mă apere,
De cursele dracilor,
De ademenirile păcatelor,
De poftele firii căzute,
De tot cel ce-mi voiește răul,
Fie aproape ori departe,
Fie singur ori în mulțime.
Acestea toate le chem astăzi
Împotriva a toată puterea vrășmașă fără de milă
Ce va să vie asupra trupului, cugetului și sufletului meu:
Împotriva descântecelor prorocilor mincinoși,
Împotriva legilor întunecate ale păgânătății,
Împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
Împotriva înșelăciunilor închinării la idoli,
Împotriva vrăjilor, femeilor, fierarilor și druizilor,
Împotriva a toată cunoștința oprită sufletului omenesc.
HRISTOS  să mă păzească astăzi
De toată otrava, de ardere,
De înecare, de rană,
Ca să mă învrednicesc de multă răsplată.
HRISTOS cu mine, HRISTOS înainte,
HRISTOS în urmă, HRISTOS înăuntru,
HRISTOS deasupra, HRISTOS dedesubt,
HRISTOS la dreapta, HRISTOS la stânga,
HRISTOS când mă culc, HRISTOS când șed,
HRISTOS când mă scol,
HRISTOS în cetate, HRISTOS în toate mijloacele de transport pe
Pământ, pe sub pământ, pe ape, pe sub ape sau în aer,
HRISTOS în inima a tot cel ce cugetă la mine,
HRISTOS în gura a tot cel ce cugetă la mine,
HRISTOS în tot ochiul care mă vede,
HRISTOS în toată urechea ce mă aude.
Mă ridic astăzi,
Întru nemărginita putere, chemarea Treimii
Credința în Trei,
Mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.
A Domnului este mântuirea,
A Domnului este mântuirea,
A lui HRISTOS este mântuirea
Mântuirea Ta, Doamne, fie pururea cu noi.
Amin! Amin! Amin!
”Platoșa Sfântului Patrick este o platoșă a credinței pentru apărarea trupului și a sufletului de draci și de oameni și de patimi: rostind-o omul zi de zi cu cugetare cuvioasă la Dumnezeu, dracii nu vor îndrăzni a-i sta împotrivă, va fi lui apărătoare de toată otrava și zavistia, va fi lui păzitoare de moarte năpraznică, va fi lui platoșă pentru suflet după plecarea din viața aceasta” (Omul îmbrățișării Sfântul Columba al Ionei)
”Doamne, fă milă celor ce mă urăsc de rău și mă ocărăsc și să nu-i pedepsești pentru mine, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să vie. Zdrobește pe diavoli, pe cei răi, care se ridică asupra mea și precum nu Te-ai întors la mine când am păcătuit, așa să nu Te întorci nici de la cei care se ridică asupra mea și precum nu Te-ai întors de la mine când am păcătuit, așa să nu Te întorci nici de la cei care mă ocărăsc și mă vorbesc de rău pe mine, netrebnicul, robul Tău; ci întoarce-i și-i mântuiește cu nemărginită Ta milă, ca să se slăvească Preasfânt Numele Tău în veci, amin”.
”Cei ce voiesc să afle milă de la Dumnezeu, se cuvine să se roage des și să nu lase mintea lor să se risipească la alte lucruri, ci s-o adune și s-o aibă în rugăciunea lor. Să alerge la sfințitele slujbe ale bisericii și să asculte dumnezeieștile cuvinte cu mare luare-aminte și cucernicie”. (Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei)
”Pe pământ, fericirea nu poate fi atinsă decât prin dragostea de Dumnezeu și de oameni și, prin fapte de milostenie” (Sf.Cuv. Mc. Elisabeta și de oameni și prin fapte de milostenie” (Sf Cuv. Mc. Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei)
”Adevăratul creștin este un fenomen ceresc pe pământ. Nemuritor, el trece prin moarte întru viața cea veșnică”, Amin! Sfântul Cuv. COLOMBA al Ioniei.

This post first appeared on Minuni, Mistere, Secretele Terrei, please read the originial post: here

Share the post

Care este rugăciunea Sfântului Patrick foarte ajutătoare pentru oameni?

×

Subscribe to Minuni, Mistere, Secretele Terrei

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×