Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

फ्रिज

फ्रिज असे म्हणतात की एखाद्या देशाची परीक्षा तिथल्या सार्वजनिक शौचालयावरून होते. त्या धर्तीवर मी म्हणेन की एखाद्या घराची परीक्षा त्या घराच्या फ्रिजवरून होते…माझी आजी फ्रिजला आळशी कपाट म्हणायची. तिला वाटायचे की ज्या वस्तू नीट ठेवायच्या नसतील त्या कोंबण्यासाठी असतो हा फ्रिज. त्याच्या पुढे जाऊन मला असे वाटते की फ्रिज हा घरच्या घडामोडींचा आणि वातावरणाचा द्योतक […]This post first appeared on काहीपण.... | कुठेतरी छ, please read the originial post: here

Share the post

फ्रिज

×

Subscribe to काहीपण.... | कुठेतरी छ

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×