Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Общинските съветници приеха Бюджет 2018 на Община Благоевград

След продължилото над два часа обсъждане на Проекта на бюджет на община Благоевград, местните парламентаристи приеха с 26 гласа „за“, 11 „против“ и 3 „въздържал се“  бюджета на общината за настоящата година.

Кметът д-р Камбитов в резюмето си очерта рамките на бюджета, спирайки се в подробности на различните пера по приходната и разходната част, съпоставяйки ги с миналогодишните стойности. Съветниците одобриха бюджет в размер на 67 229 412 лева, от които 34 311 970 лева са от делегирани от държавата дейности, а 32 917 442 от местни дейности. Това е  най-високият бюджет на община Благоевград приеман до този момент. Към него се прибавят и средствата по европроекти и оперативни програми в размер на 60 милиона лева, средствата по програма „Енергийна ефективност“- 27 милиона лева, и 23 милиона за изграждане на новото депо за битови отпадъци в с.Бучино.

От общинския бюджет са предвидени 73 хиляди лева за еднократна помощ на граждани, 212 хиляди за реализиране на дейности за подкрепа и личностно развитие на децата, субсидия за подпомагане на спорта от 120 хиляди , както и 150 хиляди за организиране на спортни мероприятия. 200 хиляди лева са отделени за изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Благоевград, която ще обхване ЦГЧ, жилищните квартали и парковите зони.За 2018година в бюджета са заложени  3 238 000 средства за издръжка на детските градини, центрове за деца, текущи ремонти. За уличното осветление- поддръжка и поставяне на LED осветление са предвидени 544 хиляди лева, за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа- 900 хиляди лева.

За изграждане на инфраструктурни обекти, в това число улици, ВиК мрежа, ремонти и благоустрояване в Благоевград и селата от общината са заложени 4 694 938 лева.За дейностите по чистота са отделени 5 милиона лева за разходи свързани със сметосъбирането, извозването и обезвреждането на твърдите битови отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.Отделени са 200 хиляди лева за ин-витро процедури, като допълнение на Националната програма за Ин-витро.

Дебатите в залата бяха доминирани от три главни проблема, които очертаха общинските съветници от различните групи- средствата заложени за борба със замърсяването на въздуха с фини прахови частици, несъздаването на условия за привличане на големи инвестиционни проекти и приоритетните инфраструктурни проблеми. Бяха направени изявления за липса на баланс и структурираност по приоритети на така предложения бюджет.

Конкретните предложения за промяна в бюджета, направени от комисии към ОбС и от съветници на самото заседание бяха подложени на гласуване в зала. Бе одобрено предложението на Комисията по развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство от разходната част на бюджета да отпадне  изграждането на „Пасарелка над ул. „Ал. Стамболийски“, от пешеходния мост до алеята за храм „Въведение Богородично“ в размер на 200 хил. лева.

Съветниците приеха предложението на Захари Хаджийски тези средства да бъдат пренасочени за изграждане на плътна ограда на старите гробища, с идеята да се осигури спокойствие на гражданите дошли на поклонение, както и на гражданите посещаващи близките инфраструктурни обекти.Не бе прието предложението направено от  Албина Анева да се прекрати финансирането на ОФК Пирин и средствата от него да бъдат насочени към детски градини и ясли с идеята за отпадане на таксите.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков изнесе отчет за дейността на Общински съвет Благоевград с неговите постоянни и временни комисии за периода 01.07.2017 година до 31.12.2017 година.

Местният парламент одобри  проект относно процедура по проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“- една съвсем нова услуга, която ще се въведе на територията на общината.

С пълно мнозинство бе прието  предложение за именуване  на Голяма оркестрова зала в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров“-1866“ и Камерна опера Благоевград, на името на Маестро Христо Велев.

След приемането на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград, на днешното заседание бе избрана временна комисия от 7 общински съветници с председател Гергана Янчева. Комисията ще проведе процедура по подбор на кандидати за обществен посредник на територията на  община Благоевград.

Предложението касаещо предстоящото на 21.02.2018 година Общо събрание  на Асоциацията по  ВиК не бе одобрено. То ще бъде разгледано на предстояща извънредна сесия в началото на месец февруари.

The post Общинските съветници приеха Бюджет 2018 на Община Благоевград appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Общинските съветници приеха Бюджет 2018 на Община Благоевград

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×