Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Общинските съветници от БСП не подкрепят предложения бюджет на Община Благоевград за 2018 г.

Общинските съветници от БСП не покрепят предложения бюджет на Община Благоевград за 2018г., поради няколко основни причини:

В бюджета, респ. капиталовата програма са заложени средства и обекти, за които няма сигурност, че ще се изпълнят. В бюджета са заложени т.нар. „буфери” – намерение за заем в размер на 5 млн.лв. за реализиране на обектите. Т.е. не са ясни и не са сигурни финансовите източници за реализиране на предвижданията на капиталовата програма.

От друга страна, не сме съгласни и с друга част от предложените начини за формиране на приходи в общинската хазна, а именно увеличаване на приходите в размер на 500 000лв., в резултат на въведената рестрикционна мярка по отношение на таксата за детските градини.

Бюджетът не е структуриран по приоритети.

Недостатъчно са предвидените средства за благоустрояване и инфраструктура. Липсва баланс в разпределението на средствата за благоустрояване за различните населени места, села, квартали и части на града. Подменят се плочките в центъра на града, а не се решават редица други наболели проблеми.

На проведеното обществено обсъждане това бяха най-важните и наболели проблеми, които поставиха хората – благоустрояване и условия на живот: неизградени улици, реконструкция на ВиК мрежи, необходимост от изграждане на детски площадки, безопасност предвид наличието на изоствени и неподдържани сгради, застрашени от срутване свлачищни терени и необходимост от подпорни стени, чист въздух, по-често измиване на града и др.

Селата: почти нищо за тях. Предвидено е изграждането на ЛЕД осветление и средства за ремонт на училището в с.Логодаж. Останалите обекти от капиталовата програма са преходни (от миналата година). В селата има и редица други по-важни и наболели проблеми за разрешаване, които се неглижират – благоустрояване и инфраструктура. Показателен е случаят с безводието през лятото на селата Мощанец, Българчево, Зелен дол и Селище, където общината няма никакво отношение и бездейства. Необходим е задълбочен анализ и търсене на решение (възможности за алтернативни водоизточници) от всички отговорни институции за това, като на първо място е общината.

От друга страна, в провежданата бюджетна политика се наблюдава трайна практика да се предвиждат средства само за 3 – 5 села, а напомняме, че населените места в Община Благоевград са 25.

Липсва яснота и прозрачност и по отношение на формирания бюджет в размер на 1 500 000 лв. за културна програма, като общинското ръководство по никакъв начин не показва отношението си към Драматичния театър. Общината не е предвидила каквито и да било средства, за да даде своя принос в  съхранението на тази значима за Благоевград културна институция.

Налице е отстъпление и в социалната сфера, като средствата за социални дейности са със 17 хил.лв. по-малко в сравнение с миналата година.

The post Общинските съветници от БСП не подкрепят предложения бюджет на Община Благоевград за 2018 г. appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Общинските съветници от БСП не подкрепят предложения бюджет на Община Благоевград за 2018 г.

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×