Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Установиха нерегламентирано заустване край ТЕЦ „Бобов дол“

снимка: БДЗБР

При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от р. Разметаница, след с. Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е установено нерегламентирано заустване на шламови води от производствената дейност на електроцентралата вследствие на възникнала аварийна ситуация.

Дружеството не е уведомило компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на ИАОС, за което РИОСВ – Перник ще предприеме административно наказателни мерки.

Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ и е нерегламентирано.

За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД , съгласно разпоредбите на цитирания закон.

The post Установиха нерегламентирано заустване край ТЕЦ „Бобов дол“ appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Установиха нерегламентирано заустване край ТЕЦ „Бобов дол“

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×