Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Експерти разясняват Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в Благоевград

Експерти от дирекцията в Администрацията на Министерски съвет (АМС), която управлява Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), с подкрепата на Областен информационен център Благоевград и община Благоевград разясняват втори ден тънкостите за работа със системата в  зала №5 на сградата на Община Благоевград.

Обучението е насочено към междинното звено в Община Благоевград за оценка на проекти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020”, както и към Местните инициативни групи в областта, създадени и работещи по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на Програмата за развитие на селските райони с многофондово финансиране от останалите Оперативни програми.

Местните инициативни групи в областта с одобрени за финансиране стратегии  – „МИГ – Разлог“, „МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“, „МИГ Сандански“ и „МИГ Якоруда – Белица“ предстои да започнат работа с ИСУН, тъй като те, също както и междинните звена на ОП „Региони в растеж“, ще обявяват своите процедури и ще извършват подбора на проектните предложения за финансиране през Информационната система.

В програмата на обучението са включени всички модули на Информационната система: модул процедури, модул електронно кандидатстване, модул оценка и модул електронно отчитане. Участниците имат възможност в тестовата среда за работа в системата да пробват практически стъпките си при работа в ИСУН, както и да получат разяснение и помощ при възникнали проблеми от лектора, Георги Стратиев.

The post Експерти разясняват Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в Благоевград appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Експерти разясняват Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в Благоевград

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×