Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Великденско послание на Неврокопския митрополит Серафим

Пасхално послание на Неврокопски митрополит Серафим

„Днес всяка твар се весели и се радва,
защото Христос възкръсна и адът бе пленен”

Обични във възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос чеда на богохранимата Неврокопска епархия,

Христос воскресе!

Настъпил Христовият ден (Йоан 8:56) в безмълвието на ранното утро, сред всеобщия покой на природата, „истината изникнала от земята” (Пс. 84:12), Богочовекът възкръснал „от запечатания гроб” (св. Исидор Пелусиотски).

Вестта за Христовото възкресение обаче не останала скрита. Първи я чули благочестивите жени мироносици, които притеснени от скръб и боязън бързали в ранното утро към гроба, за да помажат, според еврейския обичай, с благовонни масла тялото Иисусово. Когато приближили, заварили Ангел Господен, който стоял до отворения и празен гроб и им благовестил: „Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен” (Марк 16:6). Тази неочаквана вест изпълнила с неизказана радост и свещен трепет техните души. Страхът и угнетяващата сърцата им скръб отстъпили и те бързешком се върнали като станали първите благовестници и проповедници на славното Христово Възкресение. Това дивно благовестие озарило цялата вселена и изпълнило с божествената Христова светлина целия свят, който дотогава тънел в тъмнината на греховния мрак и сянката на смъртта.

Христос възкръсна и „всичко се изпълни със светлина, небето и земята и преизподнята”.
Христос възкръсна и цялото творение се възрадва и развесели, защото настъпи всепобедният ден на Господнята Пасха, която отвори за нас райските врати и освети цялото творение.
Христос възкръсна и призовава всички нас да Го последваме и да осъществим нашата лична пасха, т.е. да отхвърлим греха, да превъзмогнем болезненото си самолюбие и егоизъм, и с „радост един другиго да прегърнем”, „на тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя! и всичко да простим заради Възкресението”.

Със Своята смърт Господ Иисус Христос „плени смъртта”, „унищожи силата на дявола”, „премахна болката и страданията”. Кръстът от символ на „позор и безумство” стана „сила Божия” и освети началото на един нов живот – живот в Христа.

Първите думи, с които Възкръсналият Спасител поздравил онези, които се удостоили да Го видят, били „Радвайте се”.

Този победен поздрав преминава неизменно през вековете, отеква в пасхалната нощ, за да достигне до богодаруваната ни настояща година и да се превърне във вечен израз на победата на живота над смъртта.

Този победен поздрав продължава да носи същото послание и днес, в напрегнатия 21 в. Всички, които са приели спасителната вяра в Господ Иисус Христос и са възлюбили Бога от цялото си сърце преживявят същата трепетна радост, както св. апостоли и жените мироносици, защото верни са словата на Христовия апоспол: „Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8).
Защо на Възкресение Христово всичко е по-различно, всичко се преобразява?
Защото Възкресението е основата на нашата вяра и е най-силното доказателство за нейната истинност. Св. апостол Павел изразява особено ярко това с думите: „Ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра… Ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете… Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък” (1 Кор. 15:14, 17, 20).

Христовото Възкресение е живот, защото чрез него бяха победени смъртта и греха. Тази победа извоюва за нас и ни дари Богочовекът Христос. Той стана начало на нашето възкресение и ни удостои да живеем вечно в Неговото царство. За да наследим вечния живот обаче първо трябва да се разпънем заедно с Христа, т.е. да умрем за греха и да отхвърлим злото.

Христовото Възкресение е сила, която ни укрепява и утвърждава в борбата с греха. Сила, без която не можем да възхождаме и напредваме в добродетелите.

Христовото Възкресение е радост, която прогонва марака на отчаянието и скръбтта. Радост, която ни вдъхновява уверно да благовестим в света с делата и живота си за Божията любов, проявена към нас, човеците.

Христовото Възкресение е любов. „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели” (Йоан 15:13). Поради безкрайната Си любов Господ Иисус Христос прие човешко естество, живя, страда, умря на кръста и възкръсна, за да изкупи сътворения от Него човек. Тази божествена любов очаква да й отговорим с нашата любов – към Бога и към ближния.

Да откликнем на Христовия призив, да вкусим от този нов, обновен живот – живот, озарен от Христовата светлина и запечатан с Неговата любов, та като се помирим с тези, които сме огорчили и простим на онези, които са ни наскърбили, с чисти и изпълнени с любов сърца, да възкликнем: „Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тези, които са в гробовете, живот дарува”!

Отечески поздравявам всички православни християни, духовни чеда на светата Неврокопска епархийска църква с всепобедния Празник на празниците – светлото Възкресение Христово и пожелавам светлината и благодатта на Възкръсналия Господ Иисус Христос да почива във вас. Мирът и любовта Христови да ни съпътстват през всички дни на живота ни!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С пасхално благословение,
† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ

The post Великденско послание на Неврокопския митрополит Серафим appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Великденско послание на Неврокопския митрополит Серафим

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×