Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Спират тока на места в Благоевград заради профилактика

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,за периода 20-26февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планиранидейности.

Община Благоевград

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи Срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; Осми Март 6; УПИ І-139, кв. 12

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ Vі-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски Воденици При Цветковски Воденици Тодор Александров 7

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска Чука УПИ IV 87 УПИ-Хі218 кв. 21

На 20.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Благоевград кв. Еленово, Имот 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Георги Андрейчин 8; Еленово Бл; Свобода 1; Секвоя 2; Явор 7, 9

На 20.02.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Благоевград Еленово бл 7

На 20.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Железница, общ. Симитли Местност Ръждавец; Мощанец; XVI-122, 123, кв. 14

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИVІ-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски Воденици При Цветковски Воденици Тодор Александров 7

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска Чука УПИ IV 87 УПИ-ХІ218кв. 21

На 21.02.2017 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград Ангел Кънчев 3; Костур 2; Цар Борис I 25; Дъбрава, общ. Благоевград; 000533 Местност Ръжениците

На 21.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Благоевград кв. Еленово, Имот 04279. 626. 29 и 04279. 626. 30 Георги Андрейчин 8; Еленово Бл; Свобода 1; Секвоя 2; Явор 7, 9

На 21.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Братя Миладинови 21, Дом; Дамяница 6; Запад Бл; Иван Михайлов 29, 56; Ильо Войвода 11, 13, 13; Покровнишко Шосе Славянска 42, 60, 62; Стефан Стамболов 21; Хан Аспарух 11, 2, 3; Хан Омуртаг 7; ХхIII, кв. 3, М. Баларбаши Цар Борис I 25 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград Братя Миладинови 21, Дом; Дамяница 6; Запад Бл; Иван Михайлов 29, 56; Ильо Войвода 11, 13, 13; Покровнишко Шосе Славянска 42, 60, 62; Стефан Стамболов 21; Хан Аспарух 11, 2, 3; Хан Омуртаг 7; ХхIII, кв. 3, М. Баларбаши Цар Борис I 25 /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 21.02.2017 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Благоевград Славянска 60, 62, 68; УПИ Vіі, кв. 33, ІV Микрорайон /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Славянска 60, 62, 68; УПИ Vіі, кв. 33, ІV Микрорайон /по заявка на ЕСО/

На 21.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи Срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 22.02.2017 г. /08:03 – 16:15 ч./ –  с. Демирево

На 22.02.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Мах. Бекярци

На 22.02.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Васил Левски 10; Грамада Бл, бл Бп Работилница, Магазин, бл Жилище; Иван Гарванов 10, 5; Кузман Шапкарев 5; Осогово 14; Българчево; Местност Дългата Нива Местност Реката-Корията Местност Терзийска; Зелен Дол; 293 Местност Валого-Краварник; Клисура, общ. Благоевград; Мах. Гяурска Местност Лозята; Логодаж; УПИ-ІV-195 кв. 14 Местност Присоето; Обел; Махала Крайковска; Селище, общ. Благоевград; УПИ Vі-297, кв. 10 Махала Камбитци Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък Път № 106

На 22.02.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Благоевград Васил Левски 10; Грамада Бл, бл Бп Работилница, Магазин, бл Жилище; Иван Гарванов 10, 5; Кузман Шапкарев 5; Осогово 14; Българчево; Местност Дългата Нива Местност Реката-Корията Местност Терзийска; Зелен Дол; 293 Местност Валого-Краварник; Клисура, общ. Благоевград; Мах. Гяурска Местност Лозята; Логодаж; УПИ-ІV-195 кв. 14 Местност Присоето; Обел; Махала Крайковска; Селище, общ. Благоевград; УПИVІ-297, кв. 10 Махала Камбитци Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък Път № 106

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИVІ-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник местност при Цветковски Воденици При Цветковски Воденици Тодор Александров 7

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска Чука УПИ IV 87 УПИ-Хі218 кв. 21

На 22.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 22.02.2017 г. /08:00 – 11:15 ч./ – Благоевград Антон Страшимиров 1; Грамада бл Тото Пункт; Зеленка 2; Иван Гарванов 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8; Климент Охридски 18; Кузман Шапкарев 16; Македония 1; Малешево 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31; Места 13; Мир 11, 18, 3, 30, 7, 9; Осогово 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 9

На 22.02.2017 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Броди Срещу Блок 36, 28а; Промишлена 1; Стефан Стамболов 13; Струмско Център бл Тото Пункт; Яне Сандански Магазин, 11, 5, 7, 9

На 22.02.2017 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  ул. «Д-Р Христо Татарчев» №13

На 22.02.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Благоевград 04279. 627. 145

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 22.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи Срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи Срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИ Vі-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Рилци Васил Левски 58; Диновица Илинден 66; Св. Иван Рилски 41; Трети Март 2; Хан Аспарух 1; Цар Борис I 50

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски Воденици При Цветковски Воденици Тодор Александров 7

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска Чука УПИ IV 87 УПИ-Хі218 кв. 21

На 23.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 23.02.2017 г. /08:00 – 11:15 ч./ – Благоевград Антон Страшимиров 1; Грамада бл Тото Пункт; Зеленка 2; Иван Гарванов 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8; Климент Охридски 18; Кузман Шапкарев 16; Македония 1; Малешево 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31; Места 13; Мир 11, 18, 3, 30, 7, 9; Осогово 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 9

На 23.02.2017 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Благоевград Антон Чехов 1; Броди Срещу Блок 36, 28а; Промишлена 1; Стефан Стамболов 13; Струмско Център бл Тото Пункт; Яне Сандански Магазин, 11, 5, 7, 9

На 23.02.2017 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  ул. «Д-Р Христо Татарчев» №13

На 23.02.2017 г. /10:00 – 12:15 ч./ – Благоевград 04279. 627. 145

На 23.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Еленово Гаражи Срещу бл 40, 41; Георги Андрейчин 6; 8

На 24.02.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кратковременни прекъсвания на напрежението за последваща проверка в следните райони на: Благоевград; Ахелой 3, 3 1, 3 2, 3б, 3б 2; Еленово бл Гараж; Пейо К. Яворов 43; Пейо К. Яворов 45

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  с. Габрово

На 24.02.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Враца Христо Ботев 33; Еленово, общ. Благоевград; Пи-125 кв. 12 УПИ №Х, кв. 1

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Изгрев, общ. Благоевград 33. 432 Айдарово Местност Пейчинска Чука УПИ IV 87 УПИ-ХІ218кв. 21

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник Местност При Цветковски Воденици При Цветковски Воденици Тодор Александров 7

На 24.02.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Селище, общ. Благоевград УПИVІ-297, кв. 10 Местност Гуйначки Андък Местност Гьочковски Андък

The post Спират тока на места в Благоевград заради профилактика appeared first on Blagoevgrad.eu.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Спират тока на места в Благоевград заради профилактика

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×