Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Обсъдиха публично проектобюджета на Община Благоевград за 2017г.

proekt_biudjet_obshtina_blagoevgrad_2017

Община Благоевград проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет 2017 година днес. Той бе представен от заместник- кметът по икономика и финанси Иво Николов, заместник-кметът по строителство и сигурност инж. Янко Янков, началник- отдел „Финанси и бюджет“ Стояна Иванова, директор Дирекция „Европейски проекти и програми“ Мария Грозданова.

По време на публичната дискусия, стана ясно, че проектът на бюджета е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2017 година, наредбите, приети от Общински съвет- Благоевград, тенденцията в развитието на собствените приходи. Проектът на Бюджет 2017 година е в размер на 54 милиона лева. Средствата са разпределени за делегирани държавни дейности- 29 милиона, което е с 2,3 милиона лева повече в сравнение с началния бюджет за 2016 година, и за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 25 милиона лева.

Предвидените средства в проектобюджета са разпределени по функции. От 1.01.2017г. се увеличава и минималната работна заплата, което е предвидено и в проектобюджета на Общината. Спрямо измененията в ЗДБРБ са предвидени и увеличения на заплатите на служители в музея и библиотеката. Средствата за издръжка на делегираните държавни дейности в бюджета са в размер на 28 644 188 лв., като е отчетен ръст от 8 % спрямо настоящата година. Такъв се отличава за функция „Образование“ – 8,8 %, „Здравеопазване“- 3 %, „Отбрана и сигурност“ – 12,5 %, „Култура“- 14 %, „Общинска администрация“- 11 %. На срещата присъстваха заинтересовани лица, представители на бизнеса, политически партии, НПО, институции и граждани. Зададени бяха въпроси, като зам.-кметът Иво Николов категорично заяви, че мнения и предложения относно рамките на бюджета, могат да бъдат входирани в Деловодството на Община Благоевград до неговото внасяне за разглеждане на сесия на Общински съвет.

Всеки желаещ гражданин може да се запознае с проектобюджета на Община Благоевград за 2017, който е публикуван на сайта на Община Благоевград.This post first appeared on Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр, please read the originial post: here

Share the post

Обсъдиха публично проектобюджета на Община Благоевград за 2017г.

×

Subscribe to Blagoevgrad.eu – Новини Благоевгр

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×