Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

DevOps team rollen en verantwoordelijkheden

devops professional

DevOps Team

In korte tijd is het oprichten Van Een DevOps team binnen alle IT-organisaties enorm populair geworden. De reden is de snelheid en zakelijke flexibiliteit die DevOps ons biedt tijdens bij Software ontwikkeling. DevOps teams dragen namelijk enorm bij aan het versnellen en stroomlijnen van de interacties die plaatsvinden tussen de ontwikkel- en operationele taken.

Wat is DevOps?

DevOps kunnen we definiëren als een proces dat het softwareontwikkelingsteam en het IT-operationsteam samenbrengt in één DevOps team. Hierdoor kunnen we:

 • Softwareontwikkelingsprocessen versnellen.
 • De time-to-market verkorten.
 • De ontwikkeling goedkoper maken.
 • Het optreden van fouten verminderen.

Wat is een DevOps team?

In een DevOps team neemt iedereen deel aan de softwareontwikkeling en is iedereen verantwoordelijk voor de vroege release ervan. Kenmerkend en afwijkend van andere ontwikkelmethodes is een proces dat we Continuous Deployment noemen. Dankzij de samenwerking zullen er geen communicatieproblemen zijn tussen de teamleden, dat maakt het voor iedereen beter. Vaak zijn er meerdere teams met verschillende DevOps Team namen.

Waarom is DevOps zo belangrijk?

DevOps is essentieel als ons bedrijf zich meer moet richten op winstgevendheid, productiviteit en een groter marktaandeel. Als onze concurrenten DevOps al geïmplementeerd hebben, liggen we al een ronde achter in de race.
DevOps process stages.

Rollen en verantwoordelijkheden binnen een DevOps team

In vacatures wordt vaak gezocht naar DevOps Engineers. Alle teamleden zijn weliswaar gelijk, maar de taken binnen de ICT zijn zo divers en veel omvattend dat er wel specialisaties moeten zijn binnen de DevOps team structuur. De 7 belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden binnen het DevOps-team zijn als volgt:

1. De DevOps evangelist

Een groot aantal IT-afdelingen hebben al gebruik gemaakt van de voordelen van DevOps,  andere zijn nog bezig met het veranderingsproces. We kunnen de omschakeling niet alleen doen, we hebben ondersteuning van een DevOps-evangelist nodig.

De DevOps evangelist is verantwoordelijk voor het promoten van DevOps en daarvoor zal hij of zij eerst de voordelen van DevOps voor het bedrijf moeten benoemen en kwantificeren. De DevOps evangelist brengt de verandering aan en hij is verantwoordelijk voor de medewerkers die onderdeel zijn van dit proces.

 • Hij zal zich de operationele en ontwikkelingsteams eigen maken.
 • De rollen voor de DevOps-deployment identificeren.
 • Er voor zorgen dat IT-professionals bekwaam en getraind zijn zodat ze de veranderingen door kunnen voeren.

2. De Product Stability Manager, de PM van een DevOps team

De Product Stability Manager noemen we ook wel de Release Manager. Zijn of haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het project is die van een projectmanager. De Product Stability Manager is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van het project vanaf de ontwikkelingsfase tot aan de productie. Om de Continuous Delivery te handhaven, zal hij de integratie van ontwikkeling, softwaretesten en software implementatie coördineren.

Traditionele projectmanagers hoeven meestal geen technische kennis te hebben, maar Product Stability Managers hebben aan de andere kant wel de technische kennis en skills nodig om de delivery toolchain van de applicatie in stand te houden. Over het algemeen is de Product Stability Manager goed bekend met Agile processen en is hij verantwoordelijk voor de projectplanning. Ze blijven de project KPI’s tijdens de uitvoering meten en interpreteren deze om inzicht te bieden in het DevOps-proces.

3. De Developers / testers

Op basis van de Business requirements ontwikkelt de softwareontwikkelaar de programmacode voor het eindproduct. De scope van een softwareontwikkelaar binnen een DevOps team gaat echter verder dan die van een traditionele ontwikkelaar. Afgezien van het ontwikkelen van software, voert de softwareontwikkelaar binnen DevOps ook een aantal andere taken uit:

 • Implementatie.
 • Unit-testen.
 • Continuous monitoring.

Daarnaast werken ze ook aan het automatiseren van DevOps processen zodat het team efficiënt software van een hoge kwaliteit kan leveren.

4. De Experience Assurance professional

Om de software succesvol op te leveren, is de rol van de Experience Assurance professional cruciaal bij DevOps. Vanwege het continuous karakter van DevOps is het belangrijk om de gebruikerservaringstests op een andere manier te managen, anders dan alleen het testen van de functionaliteit van de software product. Daarvoor hebben we een Experience Assurance-professional nodig.

De Experience Assurance Professional is verantwoordelijk voor de algehele gebruikerservaring van het project. Daarnaast borgt hij of zij dat het eindproduct alle functies heeft die gedefinieerd waren en werken er ook aan dat de software een goede gebruikerservaring biedt.

Het QA team

Daarom is de Experience Assurance Professional tevens verantwoordelijk voor het QA-team. De testen van de softwareontwikkelaar zijn namelijk niet voldoende voor de acceptatie van de software, daarvoor is een ​​toegewijd QA-team aan te raden. Zij testen, verifiëren en documenteren de bugs in de software. De rol van het QA-team is binnen DevOps echter niet beperkt is tot het testen, ze zorgen er ook voor dat de software optimaal werkt. Ze doen dit door te controleren of alles werkt volgens de specificaties en de toegevoegde functies werken zoals verwacht.

5. De Automation Expert

De Automation Expert is ook bekend onder andere namen, zoals Integration Specialist of Automation Engineer/Architect. De enige verantwoordelijkheid van deze persoon is het vinden van de juiste processen en tools die nodig zijn om te komen tot een effectieve en efficiënte omgeving voor DevOps die geautomatiseerd is.

De rol van een Automation Expert is cruciaal, omdat de DevOps processen allemaal geautomatiseerd zijn. Zij ontwerpen, analyseren en implementeren strategieën om Continuous Everything te realiseren. Ze doen dit terwijl ze er bovendien voor zorgen dat de productie- en preproductiesystemen beschikbaar blijven. DevOps is gebaseerd op een betrouwbare IT omgeving en de Automation Expert zorgt daar voor. Tegenwoordig denkt hij bijvoorbeeld na over de volgende vraag: Hoe kan een DevOps team profiteren van artificial intelligence?

6. De compliance engineer

We hebben een compliance engineer nodig in het DevOps team die er voor zorgt dat de ontwikkelde software voldoet aan de regelgeving en wettelijke normen. De compliance engineer is de aangewezen persoon om de security te waarborgen. Niet alleen van de op te leveren software maar ook van de ontwikkel- en operationele processen. Deze rol is cruciaal voor het opbouwen van het vertrouwen van de gebruikers, nog afgezien van het weghouden van ons bedrijf van rechtszaken.

Het is de rol van de compliance engineer is om ervoor te zorgen dat de software beschermd is. Ze werken continu samen met de ontwikkelaars om een ​​product te bedenken dat beschermd is tegen elke vorm van technische aanvallen en tegelijkertijd proberen ze de gebruikers te beschermen tegen social engineering.

7. De utility supporter

Traditioneel, maar ook in SCRUM, concentreert een ontwikkelaar zich alleen op de ontwikkeling en heeft dus geen rol in productiesystemen. Dit betekent dat hij zich beperkt tot enkele taken en zodra die klaar zijn het product doorgeeft aan het volgende niveau.

Binnen DevOps ligt dat totaal anders waardoor er meer nodig is dan een traditioneel ontwikkelingteam, operators, systeembeheerders, enz. Voor DevOps hebben we namelijk utility supporters nodig die gemakkelijk kunnen omschakelen naar andere onderdelen van het ontwikkelproces. Ze kunnen gemakkelijk de rol op zich nemen van databasebeheerder, resourcebeheerder, ontwikkelaar of security engineer. Daarom is het belangrijk dat het DevOps team bestaat uit DevOps engineers met gevarieerde vaardigheden die gemakkelijk in verschillende rollen passen.

De ideale DevOps Team structuur

In dit artikel hebben we de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van een ideaal DevOps team beschreven. We moeten echter opmerken dat er geen vaste regels zijn om DevOps teams samen te stellen. De structuur van DevOps teams kan namelijk op basis van de behoeften van de organisatie verschillen. Zo is er een specifieke structuur voor Azure DevOps Teams. Het bouwen van het ideale DevOps-team gaat dus met vallen en opstaan. We moeten bovendien oog hebben voor mensen die het enthousiasme hebben om zich te ontwikkelen en zich gemakkelijk aanpassen in een andere rol binnen een team.

ITpedia Development tool recommendations

App Development Software SuggestKey Features to Look For in an App Development Software: When taking a decision that which app maker software will best help you to build customized apps, pay lots of attention to four critical areas: content creation features, distribution, customer engagement, and help and support facilities. Content Creation Distribution and OS Compatibility Customer Engagement Help and Support Features

BacklogOnline Project Management Software for Developers | Backlog Backlog is your all-in-one project management software for your whole team. Issue tracking, Git hosting and version control, and Wiki. The right tools to help your development team to deliver quality projects faster. Start with a free account!

CaylentDevOps Solutions For All Caylent provides custom DevOps solutions for companies at every stage, giving your team the freedom to focus on revenue-generating features, not infrastructure. To allow software teams to automate container deployments without any of the hassles of managing cloud infrastructure, or maintaining CI and CD pipelines. This results in effortless collaboration amongst development and operations teams, allowing them to simplify the most challenging of workflows.

HiveProject Layouts. Organize projects in a Gantt chart, Kanban board, table, or calendar, and easily switch between each layout. Updates are reflected across all project views so the whole team is informed no matter what option they use. Summary Views. Combine several projects and view the big picture across your company or department. Projects can be sorted by current status, team member, or assigned labels. Action Templates. Plan and repeat tasks easily using action templates. Lay out all required steps in a reusable action template to assign tasks to the right people, at the right time.

IT Project Management Software SuggestTop IT Project Management Software Solutions for your DevOps teams

Monday.com DVAgile management is a set of principles that are used to help you manage projects and teams. While it is commonly misinterpreted as a bunch of magic tricks managers follow without understanding their true value, what Agile really offers is a list of core values and guidelines that have been proven to enhance both the team's performance and accountability.

Website Builder ServicesBest Web Builders like: Wix, Bizness Apps, Weebly and Web Sitebuilder.

LinkedIn GroupDiscussieer mee op ITpedia LinkedIn of op Financial Executives LinkedIn.

Gerelateerde artikelen

 • Which Components of IT Infrastructure do we need for DevOps?
 • Heb je een projectmatige of een procesmatige mindset?
 • Ontwerp voor CA-tool (Continuous Auditing tool)


This post first appeared on ITpedia, The IT Knowlegde Source, please read the originial post: here

Share the post

DevOps team rollen en verantwoordelijkheden

×

Subscribe to Itpedia, The It Knowlegde Source

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×