Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Cloudkosten zijn 5X zo hoog als on-premisekosten

Tags: cloud zijn kunnen
cloud networking concept

Cloudkosten

Vorige week sprak ik een IT manager die klaagde over de Cloudkosten die veel hoger uitvielen dan was voorzien. Zelfs 5X hoger dan zijn traditionele on-premise infrastructuur. En dat terwijl de cloud belofte zo mooi is. Wat is er aan de hand? In dit artikel geef ik daar meer inzicht in, maar we beginnen met een korte opsomming van de beloofde kostenbesparingen. Daarna bespreek ik de andere kant van de medaille en zal je zien dat de cloud belofte niet het volledige verhaal is.

5 Beloofde Cloud kostenbesparingen

Cloud computing belooft ons vele kostenvoordelen en voor veel bedrijven zullen deze kostenvoordelen de reden zijn om te kiezen voor een ​​cloudstrategie. Met cloud services Kunnen we namelijk overstappen op een operationeel kostenmodel (OpEx). De hoge initiële kosten van een CapEx-model komen daardoor vrij en kunnen we voor andere doeleinden inzetten.

Organisaties die overstappen op een cloud strategie zien dus dat hun winst omhoog gaat en hen tevens in staat stelt om alleen te betalen voor de middelen die ze nu nodig hebben. Bovendien kunnen ze gelijk profiteren van schaalgrootte en betrouwbaarheid.

De volgende besparingen worden vaak genoemd:

1. Volledige benutting van de infrastructuur

Cloud computing biedt ons natuurlijke schaalvoordelen waardoor we alleen hoeven te betalen voor wat we gebruiken. We besparen dus op softwarelicenties en storage.

2. Lagere energiekosten

Een grote kostenpost van een eigen datacenter zijn de energiekosten. Nu energie exponentieel duurder wordt drukt deze last steeds zwaarder. Met cloud computing elimineren we een groot deel van de energie overhead.

3. Lagere personeelskosten

De hoogste bedrijfskosten zijn meestal de personeelskosten. Cloud computing beloofd een meer gestroomlijnd personeelsbestand. Ons eigen personeel kan zich daardoor concentreren op innovatie, optimalisatie en kritieke projecten in plaats van op het vervangen van defecte blades.

4. Gratis upgrades

Een groot voordeel van cloud computing is dat upgrades van hardware en basis software bij de prijs zijn inbegrepen. Hierdoor hoeven we ons nooit zorgen te maken over veroudering. Ook de uitvoering van updates kunnen we geheel aan de service provider overlaten.

5. Rampenplan zonder dure redundantie

Iedere verstoring van onze bedrijfsvoering brengt enorme kosten met zich mee. Daarom zijn de meeste rampenplannen gericht op het inbouwen van veel redundantie. Dit verdubbelt echter de kosten! Het gebruik van cloudservices beloofd een snel herstel zonder dat we van alles twee hoeven te kopen.

Verborgen Cloudkosten 5X dubbel

Tot zo ver het zonnige verhaal van optimistische cloud verkopers. Gemakshalve vergeten ze een aantal kostenposten te melden die we zullen tegenkomen gedurende ons cloud avontuur.

Cloudkosten 2X dubbel: On-premise datacenters blijven bestaan

Het mooie verhaal van cloud is dat onze bestaande software gewoon in de cloud kan draaien. Het enige wat moet gebeuren is de applicaties overzetten naar de cloud omgeving. Wat onze cloudverkoper echter niet verteld is dat deze migratie soms jaren kan duren, zeker in een omvangrijke complexe omgeving.

Veel cloudaanbieders weigeren onze applicaties omdat ze niet voldoen aan hun eisen en standaarden. Gevolg is dat we dure consultants moeten inhuren om onze software geschikt te maken. Voor de business levert dat geen directe voordelen op, het is dus een investering zonder rendement.

Onze on-premise datacenters moeten echter al die tijd in de lucht blijven, tot de laatste applicatie is overgezet naar de cloud.

Dit is een enorme kostenpost die leidt tot de eerste verdubbeling van de cloud begroting.

Cloudkosten 3X dubbel: Inzetten van Cloud schaalbaarheid

Wat? Schaalbaar zijn is toch juist kostenbesparend? Ja, een van de belangrijkste argumenten voor cloud computing is de schaalbaarheid. In tegenstelling tot het zelf hebben van voldoende hardware voor piekbelastingen lijkt Cloud goedkoop. Dat komt omdat on-premise een groot deel van tijd niets wordt gedaan met de apparatuur. Dankzij de enorme schaal van openbare cloudproviders kunnen zij hardware echter efficiënt aanbieden. In de praktijk blijkt dat anders uit te pakken. De cloud factuur kan minstens verdubbelen.

De ongemakkelijke waarheid over cloud computing is dat het kopen van computercapaciteit per uur van een derde partij meer kost dan het kopen van eigen infrastructuur. Het is namelijk een feit dat workloads on-premises veel goedkoper zijn. Bij het beoordelen van de aanbieding denken we misschien dat het aanvullend kopen van capaciteit niet vaak voorkomt, maar in de praktijk valt dat tegen. Zeker in de migratie en conversie periode hebben we vaak veel extra capaciteit nodig.

Daarom moeten we tijdens de onderhandelingen kortingen voor tijdelijke capaciteit bedingen voor de eerste jaren waarin we de cloud service gebruiken. Op die manier kunnen we de prijs misschien nog iets verlagen. Niet te min blijkt uit onderzoek dat deze kosten een patroon zijn en dat het de infrastructuurrekening verdubbelt, de tweede verdubbeling in dit artikel.

Start-ups en Cloudschaalbaarheid

In de praktijk is het zo dat Cloudschaalbaarheid alleen voor Start-ups voordelig is. Naarmate het bedrijf groeit en het aantal gebruikers toeneemt kunnen ze met cloud gemakkelijk opschalen. Er is dan echter geen sprake van een on-premise omgeving die nog in bedrijf is.

Cloudkosten 4X dubbel: Het beheer niet onder controle

Veel Cloudgebruikers begrijpen niet hoe ze hun verwerkingen moeten plannen en beheren in een omgeving met tientallen variabelen die niet voorkomen ​​in een on-premise datacenter. Cloudfacturen kunnen soms meer dan 50 pagina’s bevatten, zoek dan maar een uit waar optimalisatie mogelijk is. Bedenk bovendien dat kleine foutjes in de cloud grote gevolgen kunnen hebben. Dit kan leiden tot het verspillen van grote sommen geld.

Instellingsfouten

Door een cijfer verkeerd in te typen kunnen we bijvoorbeeld een veel grotere tijdelijke capaciteit aanvragen dan nodig is. Stel dat we dit op vrijdagmiddag doen en dit het hele weekend doorloopt, dan kan dat resulteren in tonnen aan onnodige kosten. 

Uit een onderzoek onder 350 cloudgebruikers bleek dat:

 • 82% onnodige cloudkosten had gemaakt.
 • 56% geen tools had om hun uitgaven goed te beheren.
 • 86% geen wereldwijd zicht heeft op alle cloudkosten.
 • Een klein percentage bedrijven in staat is om de cloudkosten goed te beheren.

Overdimensionering

Het instellen van een cloudomgeving is vergelijkbaar met het instellen van het datacenter. De ontwikkelaar specificeert de hardware- en software-eisen en de applicatie krijgt een instance toegewezen die aan die vereisten voldoet.

Omdat de datacenters niet flexibel zijn, hebben ontwikkelaars de neiging om de middelen die nodig zijn voor een bepaalde workload hoger in te stellen. Ontwikkelaars maken zich terecht zorgen of hun apps goed presteren en willen daarom meer reserveren om aan de veilige kant te blijven. Alle cloudplatforms bieden echter mogelijkheden voor het automatisch schalen. De enige kosten daarbij zijn die voor de extra capaciteit. Ontwikkelaars vergeten deze optie echter vaak aan te zetten.

Als gevolg hiervan is 40% van al de cloudoplossingen minstens één maat te groot gedimensioneerd is. In de praktijk komt het regelmatig voor dat workloads worden uitgevoerd met een gebruik van maar 10% van de ingestelde capaciteit.

Autoscaling stelt ons in staat om aan iedere workload-vereiste te voldoen. De optie voor onbeperkte schaalbaarheid kan echter uit de hand lopen. Autoscaling zal namelijk hoge rekeningen opleveren als de capaciteit zonder toezicht te veel uitbreidt. Het geeft gebruikers namelijk de mogelijkheid om onnodig meerdere databasekopieën te bewaren.

Vergeten software

Het tweede type overdimensionering treedt op wanneer cloudinstances actief blijven terwijl ze niet langer nodig zijn. Systeembeheerders zijn bang om een instance af te sluiten omdat ze niet weten wat er draait en de persoon die hen zou kunnen vertellen het bedrijf heeft verlaten. In een cloudomgeving tikt de teller gewoon door.

Veel bedrijven geven eerder prioriteit aan deadlines boven efficiëntie. We kunnen de cloudkosten echter halveren door ons zelf meer operationele discipline op te leggen.

Opslag van data

Onderzoek toont dat 46% van onze data afval is. We kunnen dat het beste eerst weggooien voordat we het naar de cloud verplaatsen.

De opslagkosten zijn aantrekkelijk, AWS rekent bijvoorbeeld twee cent per gigabyte per maand, maar dat brengt ons in de verleiding om alles te bewaren. Deze, op tijd gebaseerde prijzen kunnen op de lange termijn echter verraderlijk zijn. De twee cent wordt een dollar over een periode van vier jaar. Daardoor is het ineens veel duurder is dan lokale schijfopslag.

Er zijn cloudtools die weinig gebruikte data automatisch kunnen verplaatsen naar een archief. We moeten echter de tijd nemen om ze te configureren.

Cloudkosten 5X dubbel: Verkeerd toerekenen van kosten

Een grote reden voor overschrijdingen van de cloudkosten is dat bedrijven de verschillen tussen het kapitaalkosten-model (datacenter) en de bedrijfskosten (cloud-model) niet aankunnen. De kosten van het runnen van een datacenter maken we vooraf door de aanschaf van apparatuur, maar de kosten van het gebruik van die apparatuur als deze eenmaal operationeel is, zijn relatief laag.

In de cloud zijn er echter geen kapitaaluitgaven. Maar de kosten nemen in de loop van de tijd toe als gevolg van groei van de omvang en gebruik van de cloud. Zo kan het gebeuren dan bijna 50% van de uitgaven voor cloudinfrastructuur niet administratief te verantwoorden is. Dat betekent dat we anders moeten kijken naar het budgetteren en beheren van cloudresources. Het is een constant proces is dat unieke tools, adviezen en governance vereist.

Gemiste kortingen

Cloudaanbieders kunnen hun facturen op het kleinste niveau specificeren en de klant naar wens aanleveren. Ze stellen al die data ons beschikbaar, maar we moeten er wel zelf onze weg in zien te vinden. Dit maakt een afweging van mogelijke kortingen al met al complex. Bovendien zijn er vaak vele kortingsplannen beschikbaar, maar het we moeten er wel om vragen.

Zo kunnen we overtollige capaciteit op rustige tijdstippen met hoge kortingen kopen en bijvoorbeeld gebruiken voor intensieve zoekacties. Er zijn ook kortingsplannen waarbij we goedkoop capaciteit kunnen kopen door workloads in rustige regio’s te gebruiken.

Minder dan 25% van de Cloudklanten maakt echter gebruik van dit soort van kostenbesparende kortingen. Dat komt omdat ze terughoudend zijn met het accepteren van voorwaarden die hun flexibiliteit beperken. We kiezen eerder voor de minst riskante oplossing.

Een prepaid driejarige AWS instance levert een korting van 60% op, terwijl de eenjarige versie 40% korting oplevert. Als we weten dat we de instance twee jaar nodig hebben, kunnen we het beste de optie van drie jaar kopen dan te kiezen voor de lagere korting.

Optimaliseren van Cloudkosten

Het is natuurlijk overdreven om te zeggen dat verborgen cloudkosten 5x zo hoog zijn dan on-premise kosten. We maken immers niet alle fouten, en ook niet allemaal volledig want er is altijd wel enige optimalisatie van cloudkosten. Maar we moeten toch met een factor 2 rekening houden. We moeten er dus wel iets aan doen. We kunnen een bedrijf inhuren om onze cloudkosten te optimaliseren. Doorgaans besparen zulke bedrijven 30% of meer, waardoor we hun kosten gemakkelijk terugverdienen.

Veel van de optimalisatie kunnen we echter ook bereiken door simpelweg meer discipline in de organisatie te brengen. Om te beginnen moeten we weloverwogen beslissingen nemen over welke applicaties we als eerste in de Cloud moeten plaatsen. Dat zijn moderne applicaties die het meest gebaat zijn aan snelheid en externe connectiviteit.

Legacy-applicaties laten we in eerste instantie ongemoeid. Legacy-applicaties zijn vaak ondoorzichtig, slecht gedocumenteerd en de bouwers zijn allang vertrokken. Bovendien kunnen we ons afvragen wanneer we ze door moderne software zullen vervangen. Ze zijn gebouwd voor een datacenteromgeving en waarom zouden we geld aan ze verspillen in een OpEx-uitgavenmodel? We moeten wel bereid zijn om datacenters te verkleinen en hun aantal te verminderen.

Grote platformverschuivingen gaan altijd gepaard met ontwrichting en voor de meeste IT-managers is de overstap naar de cloud de grootste verandering die ze zullen meemaken. Om desondanks controle te kunnen krijgen over de cloudkosten moeten we dus letten op:

 • Het terugbrengen en verkleinen van on-premise datacenters.
 • Een verstandige manier om Cloud schaalbaarheid in te zetten.
 • Het onder controle krijgen van het systeembeheer.
 • De juiste toerekening van cloudkosten.

ITpedia Cloud Computing recommendations

CloudSploitAutomated AWS Security and Configuration Monitoring. CloudSploit is a security and configuration scanner that can detect hundreds of threats in your AWS account. Don't let a single misstep compromise your entire infrastructure.

Kamatera cloud servicesKamatera cloud services, probably the best in the world. 30 days free trail on cloud products. No commitment, no contract, cancel any time.

MadeofCloudWebsites for small businesses! You choose the template and we code it, host it and manage it for you at no extra cost. With madeofcloud.com everything is included you focus on your business we focus on your web presence!

LinkedIn GroupDiscussieer mee op ITpedia LinkedIn of op Financial Executives LinkedIn.

Gerelateerde artikelen

 • Green computing : Werkplek en datacenter, een echte business case
 • SaaS audit programma voor SaaS applicaties
 • 10 Acties om de ICT kosten (CapEx en OpEx) te verlagen


This post first appeared on ITpedia, The IT Knowlegde Source, please read the originial post: here

Share the post

Cloudkosten zijn 5X zo hoog als on-premisekosten

×

Subscribe to Itpedia, The It Knowlegde Source

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×