Share the post

Erikiarvika - Här får ni följa mig under ett år på Ingesunds musikhögskola. Mina övningstimmar. Mina konserter. Min klarinett. Mitt nya biinstrument Piano. Mina framgångar. Mina slag i magen. Dessutom hur jag kommer att vinna över Simon Häger och Jesper Herbertsson i mest övningstimmar.

×

Subscribe to Erikiarvika - Här Får Ni Följa Mig Under Ett år På Ingesunds Musikhögskola. Mina övningstimmar. Mina Konserter. Min Klarinett. Mitt Nya Biinstrument Piano. Mina Framgångar. Mina Slag I Magen. Dessutom Hur Jag Kommer Att Vinna över Simon Häger Och Jesper Herbertsson I Mest övningstimmar.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×