Blog Directory  >  portfolio of jenny nyström - Blog  > 

Friggeboden Plyhouse, Sommaren 2011
2012-02-13 20:40
I sommarkursen "från idé till färdig byggnad" jobbade jag och Linda Liljebäck med friggeboden Plyhouse.Vi ville skapa en byggnad som inte är låst vid en fun… Read More
Stadsplanering, Hisings Kärra, Ht 2010
2011-03-16 21:23
Grundtemat är en diskussion kring begreppet stadsutveckling där relationerna mellan den byggda staden och den levda staden behandlas. Det innebär att kunskaper om hur män… Read More
Nya ögon På Trä Hösten 2009
2011-03-13 19:50
Svensk Teknik & Design och Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med Trä- och Möbelindustriförbundet, Skogsindustrierna samt Sveriges Träbyggnadskansli bjöd… Read More

Share the post

portfolio of jenny nyström

×

Subscribe to Portfolio Of Jenny Nyström

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×