Blog Directory  >  sharlan - Hellre det löjliga i att skriva dikter än det löjliga i att inte skriva några. - Blog  > 

2016-03-27 18:52
O herre, o Gudoktavsprångens källaoch målJag erkänner dem,får kännas vid deras bandoch önskar mig en sax ur luften,ett sätt att klippa hennes vityl… Read More
2016-02-01 16:41
Han sovermen månen är vaken, två platser är vaknai månens skenoch två träd: en tall, en cypressär också vaknaLjudet av vind i träden, v… Read More
2015-11-24 18:06
jag lär mig aldrig detta med likriktningen: är det huvudet åt väster för att ha ansiktet mot solen på den yttersta dagens morgon eller är det åt an… Read More
2015-10-12 19:25
jag ville vara med dig varje varv bli kringseglad och glädjas att det skummar för här finns det som liknar rep du flätade du tvinnade du tvunna - Läs hela inläg… Read More
2015-10-01 19:29
QING ZAICI DENGHOUNär Mei väl tar sig in i vänthallen tar lugnet vid. Det finns inget mer att bråka om nu. Inget att uppröras över. Hon har tagit ut sin sista… Read More
2015-10-01 19:26
ni får förlåta mig den symbolikjag undlåtit att finnai Slätthedas blåbärsrisdock fanns där mygg, ävenspindelväv, strök seg mot mina… Read More
2015-08-24 19:42
Margit Hjukse, liten SigneKarin och Kesti våraNi som gick dit ingen klockklang nåddeoch heller ej nått eller når,blåbärsriset lingonröttrunt fottagna… Read More
2015-06-26 20:09
när jag var en skalbagge iskogen såg jagrötterna lämnasoch himlen komma frampå ett obefogat visoch de kallar dem skördare!jag tar det en gång tills&arin&hell…Read More
2015-06-15 11:38
De flesta tror att skyltarna syftar till ett allmäntillstånd: här går det an att mötas; eller en framtidsutsikt: här kommer möten att ske. I själva… Read More

Share the post

sharlan - Hellre det löjliga i att skriva dikter än det löjliga i att inte skriva några.

×

Subscribe to Sharlan - Hellre Det Löjliga I Att Skriva Dikter än Det Löjliga I Att Inte Skriva Några.

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×